MMCompView

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MMCompView - NA

Phần mềm MMCompView

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MMCompView là phần mềm gì?

MMCompView là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MMCompView là Version NA (cập nhật NA)

MMCompView chương trình chi tiết của các thành phần đa phương tiện cài đặt của bạn chẳng hạn như bộ lọc ActiveX và Codec, và cho phép bạn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các thành phần nhất định. Nó đã trở nên lỗi thời. kế của nó là InstalledCodec và có thể chạy trên Windows XP, Windows Vista, hệ điều hành Windows 2003 và Windows 2000. Nó là một phần mềm cá nhân và phi thương mại tự do, và có thể được phân phối với tập tin “readme.txt” của nó bao gồm mà không bị sửa đổi. Nó được cung cấp như là không có bảo hành. Nó là một ứng dụng độc lập. Nó đòi hỏi không cần cài đặt hoặc DLL. Bạn chỉ cần chạy file mmview.exe để hiển thị tất cả các thành phần đa phương tiện cài đặt.

What is MMCompView?

MMCompView shows details of your installed multimedia components such as ActiveX filters and Codec, and enables you to enable or disable certain components. It is already obsolete. Its successor is InstalledCodec and can run on Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 and Windows 2000 platforms. It is a free personal and non-commercial software, and can be distributed with its “readme.txt” file included without being modified. It is provided as is without warranty. It is a standalone application. It requires no installation or DLLs. You only need to execute the file mmview.exe to display all multimedia components installed.

Các loại file được mở bởi MMCompView

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MMCompView có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MMCompView

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *