Mobile Broadband HL Service

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mobile Broadband HL Service - NA

Phần mềm Mobile Broadband HL Service

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mobile Broadband HL Service là phần mềm gì?

Mobile Broadband HL Service là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mobile Broadband HL Service là Version NA (cập nhật NA)

Điện thoại di động băng thông rộng HL Service là một ứng dụng có liên quan đến cài đặt phần mềm cho Huawei băng rộng di động, đặc biệt cho các thiết bị băng rộng di động của công ty. Ứng dụng này chạy như một quá trình hệ thống Windows. Các chức năng ứng dụng như các nhà cung cấp dịch vụ cho thiết bị băng rộng di động. Về cơ bản, ứng dụng cần phải được cài đặt trên hệ thống để sử dụng tất cả các tính năng của thiết bị. Chương trình cung cấp cho người dùng thông tin về việc sử dụng dữ liệu, cường độ tín hiệu, tuổi thọ pin và các văn bản SMS. Nó cũng cho phép người sử dụng để thiết lập cấu hình kết nối mạng của họ. Nói cách khác, chương trình cho phép người dùng quản lý thiết bị của họ mỗi lần này được kết nối với máy tính. Thiết bị này về cơ bản cho phép người dùng kết nối với băng thông rộng không dây bất cứ nơi nào họ đang có. Người dùng sẽ chỉ cần cắm thiết bị vào máy tính của họ để có được kết nối với Internet. Điện thoại di động băng thông rộng HL Service là một ứng dụng miễn phí có thể được tải về từ các nhà cung cấp bên thứ ba, hoặc từ trang web của nhà phát triển. Người dùng sẽ phải xác định thiết bị cụ thể của họ để tải về phần mềm thích hợp.

What is Mobile Broadband HL Service?

Mobile Broadband HL Service is an application that is related to software installers for Huawei mobile broadband, specifically for the company’s mobile broadband devices. The application runs as a Windows system process. The application functions as the service provider for the mobile broadband device. Basically, the application needs to be installed on the system in order to utilize the all the features of the device. The program provides the user with information regarding data usage, signal strength, battery life and SMS texts. It also allows the user to configure settings of their network connection. In other words, the program allows the user to manage their device every time this is connected to the computer. The device basically allows the user to connect to wireless broadband wherever they are. Users will only need to plug the device to their machines in order to get connected to the Internet. Mobile Broadband HL Service is a free application that can be downloaded from third-party providers, or from the developer’s website. Users will have to identify their specific device in order to download the appropriate software.

Các loại file được mở bởi Mobile Broadband HL Service

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mobile Broadband HL Service có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Mobile Broadband HL Service

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *