Model Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Model Editor - NA

Phần mềm Model Editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Model Editor là phần mềm gì?

Model Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Model Editor là Version NA (cập nhật NA)

Model Editor là một chương trình có thể được sử dụng để xây dựng đơn giản mô hình 3D từ đầu, hoặc để xem và tổ chức phức tạp hơn mô hình 3D đã được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ mô hình đầy đủ tính năng 3D. Model Editor cũng hỗ trợ các định dạng mô hình 3D khác nhau được sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng DirectX. Thông qua chương trình này, người dùng sẽ tìm hiểu làm thế nào để xem, xây dựng và tổ chức các mô hình 3D. Sử dụng mô hình Editor, mỗi mới bắt đầu đối tượng là một trong những hình dạng 3D cơ bản hay nguyên thủy được bao gồm bên trong Editor Model. Để tạo các đối tượng mới và đặc biệt, người dùng có thể thêm một nguyên thủy đến hiện trường và sau đó sửa đổi hình dáng của nó bằng cách thay đổi các đỉnh của nó. Đối với hình dạng phức tạp, người dùng có thể đặt đỉnh bổ sung bằng cách sử dụng đùn hoặc phân khu, và sau đó điều chỉnh chúng. Các thanh công cụ Model Editor bao gồm các lệnh mà có thể giúp người dùng làm việc với mô hình 3D. Lệnh mà ảnh hưởng đến hình dạng của các biên tập viên mẫu được tìm thấy bên trong thanh công cụ Model Editor Mode trong Visual Studio cửa sổ chính. các công cụ mô hình hóa và các lệnh kịch bản được tìm thấy trên thanh công cụ Model Editor trên bề mặt thiết kế Model Editor. Quang cảnh 3D được phân phối theo quan điểm, có thể được hình dung như một loại camera ảo có cả một định hướng và một vị trí.

What is Model Editor?

Model Editor is a program can be used to build simple 3D models from scratch, or to view and organize more complex 3D models which were made through the use of full-featured 3D modeling tools. The Model Editor also supports different 3D model formats which are used in the development of the DirectX app. Through this program, users will learn how to view, build, and organize 3D models. Using the Model Editor, every new object starts as one of the basic 3D shapes or primitives that are included inside the Model Editor. To create new and exceptional objects, users can add a primitive to the scene and then modify its look by changing its vertices. For intricate shapes, users can place additional vertices by using extrusion or subdivision, and then adjust them. The Model Editor toolbars include commands which can help users work with 3D models. Commands which affect the shape of the Model Editor are found inside the Model Editor Mode toolbar in the main Visual Studio window. Modeling tools and scripted commands are found on the Model Editor toolbar on the Model Editor design surface. The 3D scene is delivered according to the view, which can be imagined as a type of virtual camera that has both an orientation and a position.

Các loại file được mở bởi Model Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Model Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LIB

Download Model Editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *