MP3 Rocket

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MP3 Rocket - NA

Phần mềm MP3 Rocket

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MP3 Rocket là phần mềm gì?

MP3 Rocket là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MP3 Rocket là Version NA (cập nhật NA)

MP3 Rocket là một ứng dụng máy tính để bàn có thể tải video từ YouTube (và các trang web video trực tuyến tương tự). Ban đầu nó được phát triển vào năm 2005 như một ứng dụng P2P sử dụng giao thức Gnutella, tương tự như Limewire và BearShare, nhưng điều này sau đó đã bị ngưng vào năm ánh sáng của cuộc đàn áp gần đây về peer to peer (P2P) các ứng dụng và dịch vụ. Năm 2011, MP3 Rocket Sáng tạo lại chính nó như là một downloader video trên YouTube thay vì với một dịch thời gian công nghệ ghi âm tương tự như TiVo (ghi lại chương trình phát sóng Internet trực tiếp để nó có thể được xem tại một thời gian sau đó), do đó bỏ qua các điều khoản và điều kiện của Tối cao Hoa Kỳ tòa án phán quyết về tính hợp pháp của các ứng dụng như vậy và các dịch vụ kỹ thuật số. MP3 Rocket được cấp phép theo GNU General Public License và vì thế hoàn toàn miễn phí; có một phiên bản trả tiền, mà người dùng có thể tùy chọn mua. Đây được gọi là MP3 Rocket PRO và thường có một số tính năng mà vắng mặt trong dòng chính, freeware version.The ứng dụng MP3 Rocket được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, cho phép khả năng mở rộng lớn hơn, và có sẵn (và có thể chạy trên) trên bất kỳ máy tính với một máy ảo Java (VM) được cài đặt. Tuy nhiên, các trình cài đặt được cung cấp cho các máy tính Windows bắt đầu từ Windows 2000 trở lên.

What is MP3 Rocket?

MP3 Rocket is a desktop application that can download video from YouTube (and similar video-streaming websites). It was originally developed in 2005 as a P2P application using the Gnutella protocol, similar to Limewire and BearShare, but this was later discontinued in light of the recent crackdown on peer to peer (P2P) applications and services. In 2011, MP3 Rocket reinvented itself as a YouTube video downloader instead with a time-shifting recording technology similar to TiVo (which records live Internet broadcasts so it can be viewed at a later time), thus bypassing the clauses and conditions of the US Supreme Court ruling on the legality of such applications and digital services. MP3 Rocket is licensed under the GNU General Public License and is thus totally free; there is a paid version, which the user can optionally purchase. This is called MP3 Rocket PRO and generally has some features that are absent in the mainstream, freeware version.The MP3 Rocket application is written using the Java programming language, which allows for greater scalability, and is available (and can run on) on any computer with a Java virtual machine (VM) installed. However, installers are provided for Windows computers starting from Windows 2000 and up.

Các loại file được mở bởi MP3 Rocket

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MP3 Rocket có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TMPTORRENT

Download MP3 Rocket

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *