ModelSim-Altera Starter Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ModelSim-Altera Starter Edition - NA

Phần mềm ModelSim-Altera Starter Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ModelSim-Altera Starter Edition là phần mềm gì?

ModelSim-Altera Starter Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ModelSim-Altera Starter Edition là Version NA (cập nhật NA)

Các ModelSim-Altera Starter Edition là một chương trình để sử dụng trong mô phỏng của mảng field-programmable gate nhỏ. Đây là phiên bản miễn phí của phần mềm ModelSim từ Altera và do đó có giới hạn sử dụng của nó: nó chỉ có thể được sử dụng với tối đa là 10.000 hạn chế dòng thực thi và có 1.5x việc thực hiện mô phỏng (hay tốc độ) của so sánh field-programmable gate array mô phỏng trên thị trường. Phiên bản cho mua vẫn vượt trội hơn hẳn nó bằng cách thực hiện tại hai lần tốc độ của field-programmable gate array giả trung bình, nhưng rõ ràng là làm như vậy để đổi lấy một chi phí. Tuy nhiên, được cấp phép (trả tiền) phiên bản cũng không có giới hạn về số lượng các dòng thực thi. Khác hơn này, tuy nhiên, hai phiên bản của phần mềm ít nhiều giống nhau: phiên bản trả tiền sẽ tự nhiên chạy nhanh hơn, tuy nhiên.

What is ModelSim-Altera Starter Edition?

The ModelSim-Altera Starter Edition is a program for use in the simulation of small field-programmable gate arrays. It is the free version of the ModelSim software from Altera and thus has restrictions on its use: it can only be used with a maximum of 10,000 executable line limitations and has 1.5x the simulation performance (or speed) of comparable field-programmable gate array simulators on the market. The for-purchase edition still outdoes it by performing at twice the speed of the average field-programmable gate array simulator, but obviously does so in exchange for a cost. However, the licensed (paid) version also has no limits on the number of executable lines. Other than this, though, the two versions of the software are more or less the same: the paid version will naturally run faster, however.

Các loại file được mở bởi ModelSim-Altera Starter Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ModelSim-Altera Starter Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MPFSVSVHSVPUCDBVVHDVHDLVHOVHTVLVOVPVQMVTWLF

Download ModelSim-Altera Starter Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *