Molecular Evolutionary Genetics Analysis

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Molecular Evolutionary Genetics Analysis - NA

Phần mềm Molecular Evolutionary Genetics Analysis

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Molecular Evolutionary Genetics Analysis là phần mềm gì?

Molecular Evolutionary Genetics Analysis là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Molecular Evolutionary Genetics Analysis là Version NA (cập nhật NA)

Molecular Genetics tiến hóa phân tích là một phần mềm đặc biệt sử dụng để phân tích thống kê DNA cũng như các dữ liệu từ chuỗi protein của nó để cung cấp thông tin về các khía cạnh của quá trình tiến hóa. Phần mềm này được sử dụng chủ yếu bởi các nhà nghiên cứu, các nhà sinh học, và scientists.The phiên bản khác gần đây của phần mềm hiện nay đều được trang bị các công cụ đặc biệt cho sản xuất liên kết chuỗi. chức năng khác cũng là khả năng của nó đến nay và tái cấu trúc thị cây phát sinh loài cho phân tích thống kê tốt hơn và nghiên cứu. Phần mềm này cũng được thiết kế để thử nghiệm nhiều giả thuyết cũng như ước tính phân kỳ của hướng dẫn sử dụng sequences.Finding khác nhau và các tạp chí liên quan đến này khu vực cụ thể của nghiên cứu cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm của nền tảng phân tử tiến hóa phân tích Genetics. Phần mềm này sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khóa mà bạn sẽ viết lên một hộp cụ thể. Nó có thể trích xuất các tài liệu từ thư viện và các cơ sở dữ liệu trực tuyến. Phần mềm này cũng có một ngôn ngữ tích hợp để tạo ra giới thiệu tự nhiên của báo cáo dựa trên các lần thử nghiệm đang được thực hiện. Nó làm cho việc sử dụng một giao diện người dùng có thể dễ dàng nắm ngay cả bởi một người mới bắt đầu.

What is Molecular Evolutionary Genetics Analysis?

Molecular Evolutionary Genetics Analysis is a software specifically used to analyze the statistically the DNA as well as the data from its protein sequence so as to give information on the facet of evolution. This software is used mainly by researchers, biologists, and other scientists.The recent versions of the software are now equipped with tools specifically for producing alignment sequencing. Another functionality is also its capability to present and reconstruct visually the phylogenetic tree for better statistical analysis and research. This software is also intended to test multiple hypotheses as well as to estimate divergence of different sequences.Finding manuals and journals related to this specific area of study can also be executed using the search functionality of the Molecular Evolutionary Genetics Analysis platform. The software will initiate the search from the keywords you will write on a specific box. It can extract materials from on-line libraries and databases. The software has also an integrated language to generate natural descriptions of reports based on the experimentations being done. It makes use of a user interface that can easily be grasped even by a beginner.

Các loại file được mở bởi Molecular Evolutionary Genetics Analysis

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Molecular Evolutionary Genetics Analysis có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Molecular Evolutionary Genetics Analysis

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *