Motif Waveform Editor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Motif Waveform Editor - NA

Phần mềm Motif Waveform Editor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Motif Waveform Editor là phần mềm gì?

Motif Waveform Editor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Motif Waveform Editor là Version NA (cập nhật NA)

Motif Waveform Editor là một tiện ích được phát triển để cung cấp hỗ trợ cho một số thành phần của Motif XF và Motif XS, đó là những chương trình phần mềm được phát triển bởi Yamaha để cung cấp cho người dùng tổng hợp kỹ thuật số và máy trạm. Phần mềm này được phát triển bởi các thành phần cụ thể John Melas.The trong những chương trình Motif XF và Motif XS rằng Motif Waveform Editor là khả năng xử lý được tài Dạng sóng, hợp âm rải, và Voices. Thông qua phần mềm, người dùng được kích hoạt để sao chép và dịch các thành phần. Phần mềm này có tính năng một trình soạn thảo dạng sóng, cho phép người dùng xóa hoặc bản sao sắp xếp lại các Dạng sóng cụ thể. biên tập Một Keybank được tương tự như vậy bao gồm, cho phép người dùng chỉnh sửa các yếu tố Keybanks như khối lượng hoặc tốc độ tầm xa. Motif dạng sóng biên tập được phát triển để cho phép người dùng chỉnh sửa X0A, X0V, X0G, và các tập tin X0W; cũng như X3A, X3V, và các tập tin X3W, đó là định dạng tập tin gốc được đưa ra bởi các chương trình tổng hợp Motif. Motif Waveform Editor là có sẵn trong phiên bản khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành được cài đặt trên máy tính. Có một phiên bản Windows cho nền tảng 32-bit, một phiên bản riêng cho nền tảng Windows 64-bit, và phiên bản khác dành cho Mac OS X.

What is Motif Waveform Editor?

Motif Waveform Editor is a utility developed to provide support to some of the components of Motif XF and Motif XS, which are software programs developed by Yamaha to provide the user with digital synthesizers and workstations. The software was developed by John Melas.The specific components of the Motif XF and Motif XS programs that Motif Waveform Editor is able to handle are User Waveforms, Arpeggios, and Voices. Through the software, users are enabled to copy and translate the components. The software features a Waveform editor, which allow the user to delete or reorder copy of specific Waveforms. A Keybank editor is likewise included, which allows the user to modify Keybanks elements such as volume or velocity range. Motif Waveform Editor was developed to enable users to edit X0A, X0V, X0G, and X0W files; as well as X3A, X3V, and X3W files, which are native file formats rendered by the Motif synthesizer programs. Motif Waveform Editor is available in different version, depending on the OS installed on the computer. There is a Windows version for the 32-bit platform, a separate version for the Windows 64-bit platform, and another version for Mac OS X.

Các loại file được mở bởi Motif Waveform Editor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Motif Waveform Editor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Motif Waveform Editor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *