Mouse and Keyboard Recorder

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Mouse and Keyboard Recorder - NA

Phần mềm Mouse and Keyboard Recorder

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Mouse and Keyboard Recorder là phần mềm gì?

Mouse and Keyboard Recorder là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Mouse and Keyboard Recorder là Version NA (cập nhật NA)

Chuột và bàn phím ghi Robot mềm là một giải pháp đồ họa để tạo nhiệm vụ tự động hoặc lặp đi lặp lại trên máy tính. Nó ghi lại hoạt động bàn phím và chuột trên một hệ thống máy tính và sau đó lưu nó như một nhiệm vụ (như trái ngược với một đoạn video, trong đó người sử dụng sẽ được ghi hình ảnh đơn thuần di chuyển, không phải là quá trình thực tế kích hoạt bằng mỗi lần nhấp chuột hay gõ phím đăng nhập bằng phần mềm) . Nhiệm vụ này sau đó có thể được thiết lập để chạy tại một thời điểm cụ thể, ngày hoặc khoảng thời gian để cung cấp cho người dùng sức mạnh để tự động hóa các công việc cụ thể mà họ thường chạy trên machines.Just của họ về tất cả các hoạt động thực hiện với một con chuột và bàn phím có thể đăng nhập bằng các ứng dụng. Ví dụ, người dùng có thể ghi lại bản thân đi qua một loạt các cú click chuột để chạy một trình antivirus quét trên máy tính của họ và tiết kiệm quá trình đó như một nhiệm vụ định kỳ. Một ví dụ khác sẽ là người ghi âm tự vẽ một cái gì đó trên một trình soạn thảo đồ họa raster sử dụng một con chuột. Điều này được chuyển tới tự động hóa mà không cần rõ ràng mã hóa, cho phép thậm chí không phải lập trình để có thể thao tác hệ thống của họ để chạy các lệnh hoặc các hoạt động khi cần thiết và với nỗ lực sử dụng tối thiểu.

What is Mouse and Keyboard Recorder?

Robot Soft’s Mouse and Keyboard Recorder is a graphical solution for creating automated or repetitive tasks on a computer. It records keyboard and mouse activity on a computer system and then stores it as a task (as opposed to a video, where the user would be recording mere moving imagery, not the actual processes triggered by each mouse click or keystroke logged by the software). This task can then be set to run at a specific time, date or interval to give users the power to automate particular jobs they often run on their machines.Just about every activity performed with a mouse and keyboard can be logged by the application. For instance, users can record themselves going through a series of mouse clicks in order to run an antivirus scan on their computer and save that process as a recurring task. Another example would be users recording themselves drawing something on a raster graphics editor using a mouse. This translates to automation without the need for explicit coding, permitting even non-programmers to task their systems to run commands or operations as needed and with minimal user effort.

Các loại file được mở bởi Mouse and Keyboard Recorder

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Mouse and Keyboard Recorder có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RSMKRSMR

Download Mouse and Keyboard Recorder

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *