Movica

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Movica - NA

Phần mềm Movica

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Movica là phần mềm gì?

Movica là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Movica là Version NA (cập nhật NA)

Movica phần mềm là một ứng dụng mã nguồn mở để chỉnh sửa cơ bản và tách các file MPEG, phim FLV, file .rm, và Windows Media (.wmv) các tập tin cũng như .wma định dạng tập tin. Nó cung cấp một số phím tắt máy tính để bàn để thực hiện chỉnh sửa một cách dễ dàng. Chương trình chạy trên Windows XP hoặc hệ điều hành Windows cao hơn và đòi hỏi một media player Windows để chơi movies.Movica cho phép người dùng lựa chọn hoặc xóa nhiều phần từ một file video, sao chép, dán và tinh chỉnh các lựa chọn và tham gia nhiều file cùng . Ngoài ra, người dùng cũng có thể phân chia phim thành các file nhỏ hơn cũng như tiết kiệm và cảnh chơi được lựa chọn mà không chỉnh sửa phim.

What is Movica?

Movica Software is an open-source application for basic editing and splitting of MPEG files, FLV movies, .rm files, and Windows Media (.wmv) files as well as .wma file format. It provides several desktop keyboard shortcuts to perform editing easily. The program runs on a Windows XP or higher Windows operating systems and requires a Windows media player to play the movies.Movica allows users to select or delete multiple portions from a video file, Copy, paste and fine tune the selections and join multiple files together. In addition, users can also split movies into smaller files as well as save and play selected scene without editing the movies.

Các loại file được mở bởi Movica

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Movica có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MOVICLIP

Download Movica

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *