Movie Magic Screenwriter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Movie Magic Screenwriter - NA

Phần mềm Movie Magic Screenwriter

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Movie Magic Screenwriter là phần mềm gì?

Movie Magic Screenwriter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Movie Magic Screenwriter là Version NA (cập nhật NA)

Phim ma thuật kịch là một chương trình được thiết kế để được sử dụng như xử lý văn bản được sử dụng chủ yếu để định dạng teleplays, tiểu thuyết và kịch bản nói chung. Phần mềm này được phát hành bởi Viết Brothers, Inc. sau khi nỗ lực ban đầu của nó để tạo ra một phần mềm tương tự gọi là Scriptor vào năm 1982. Các nhà phát triển ban đầu của phần mềm là Script Perfection Enterprises, Inc trước khi nó được mua lại bởi công ty Viết Brothers, Inc vào năm 2001 .Movie kỳ diệu kịch được thiết kế để tự động tạo ra các dữ liệu và các yếu tố cần thiết bằng văn bản kịch bản thông qua hệ thống gọi là dòng lệnh hoàn thành. Trong số các dữ liệu là tên nhân vật, thoại, hành động, thiết lập, và những người khác. Nó là tương tự như vậy có khả năng nhập khẩu và xuất khẩu các tài liệu được sản xuất sử dụng xử lý văn bản như MS Word. Các tài liệu tương tự như vậy có thể được xuất khẩu không phân biệt tập tin của họ phần mềm formats.The cũng được tích hợp với một Tracker sửa đổi cho phép người dùng tự động khóa các kịch bản để theo kịp với những thay đổi được thực hiện. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ghi chú và đánh dấu Auto-Revision, A-cảnh, và bằng cách sử dụng màu sắc cho phiên bản drafts.Movie kỳ diệu kịch tương thích với cả hệ thống dựa trên Windows và Mac OS X.

What is Movie Magic Screenwriter?

Movie Magic Screenwriter is a program that is intended to be used as word processor that is used mainly to format teleplays, novels, and screenplays in general. The software is released by Write Brothers, Inc. after its initial attempt to produce a similar software called Scriptor in 1982. The original developer of the software was Script Perfection Enterprises, Inc. before it was acquired by the company Write Brothers, Inc in 2001.Movie Magic Screenwriter is designed to automatically generate the data and elements essential in writing screenplays via the system called Command line completion. Among the data are character name, dialog, action, setting, and others. It is likewise capable of importing and exporting documents that are produced using word processor such as MS Word. Documents may likewise be exported regardless of their file formats.The software is also integrated with a Revision Tracker that enables users to automatically lock the scripts so as to keep abreast with the changes made. This can be performed using the Auto-Revision notes and marks, A-scenes, and by using colors for revision drafts.Movie Magic Screenwriter is compatible with both Windows-based and Mac OS X systems.

Các loại file được mở bởi Movie Magic Screenwriter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Movie Magic Screenwriter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BKDEFMMSWSCWSTWTMBTPG

Download Movie Magic Screenwriter

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *