Movie Maker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Movie Maker - NA

Phần mềm Movie Maker

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Movie Maker là phần mềm gì?

Movie Maker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Movie Maker là Version NA (cập nhật NA)

Movie Maker là phần mềm từ Microsoft cho các hệ thống Windows. Trước đây gọi là Windows Live Movie Maker, phần mềm cung cấp cho người dùng với ba tính năng chính: Thêm và chỉnh sửa video clip, áp dụng âm thanh và chủ đề cho dự án phim, và chia sẻ các dự án phim về nhà hoàn thành thông qua Internet.Users có thể thêm video clip từ họ máy tính hoặc các thiết bị video ghi âm kỹ thuật số vào cửa sổ dự án sản xuất phim, và sau đó chỉnh sửa chúng để tạo ra một bộ phim về nhà. Công cụ video-chỉnh sửa cho phép những phần người dùng loại bỏ các video, vì vậy chỉ những bộ phận mà họ muốn được hiển thị sẽ được đưa vào sản xuất phim cuối cùng. Người dùng tương tự như vậy có thể chia nhỏ video thành nhiều clip, và tăng tốc độ hoặc làm chậm phát video. Thêm một nền âm thanh là tương tự như vậy một tính năng của phần mềm. Người dùng có thể thêm một tập tin âm thanh vào dự án, và sau đó áp dụng fade-in hoặc fade-out hiệu ứng. Người dùng cũng có thể cắt các tập tin âm thanh để nó bắt đầu hoặc kết thúc tại thời điểm chính xác mà người dùng thích. Khi dự án phim được thực hiện, người dùng có thể chia sẻ các tập tin trực tuyến thông qua tài khoản Facebook hoặc YouTube. Movie Maker là phần mềm miễn phí có thể được tải về từ trang web của Microsoft.

What is Movie Maker?

Movie Maker is software from Microsoft for Windows systems. Previously called Windows Live Movie Maker, the software provides the user with three main features: add and edit video clips, apply sounds and themes to the movie project, and share the finished home movie project via the Internet.Users can add video clips from their computers or digital video-recording devices to the Movie Maker project window, and then edit these to create a home movie. Video-editing tools allow the user remove parts of the video, so only those parts that they want shown will be included in the final movie output. Users can likewise split the video into several clips, and speed up or slow down video play. Adding an audio background is likewise a feature of the software. Users can add an audio file into the project, and then apply fade-in or fade-out effects. Users may also trim the audio file so that it starts or ends at the exact point that the user prefers. When the movie project is done, users can share the file online through Facebook or YouTube. Movie Maker is free software that can be downloaded from the Microsoft website.

Các loại file được mở bởi Movie Maker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Movie Maker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MSWMMWLMP

Download Movie Maker

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *