Music Creator LE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Music Creator LE - NA

Phần mềm Music Creator LE

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Music Creator LE là phần mềm gì?

Music Creator LE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Music Creator LE là Version NA (cập nhật NA)

Music Creator LE là một phần mềm sáng tạo âm nhạc được thiết kế và phát hành bởi các công ty Cakewalk. Phần mềm này là một ứng dụng độc lập và không cần bất kỳ phần mềm installation.The phức tạp được thiết kế để cho phép người dùng tạo ra âm nhạc bằng cách đơn giản cắm một loại nhạc cụ và ghi lại. Người dùng cũng có thể sử dụng các công cụ ảo bao gồm trong phần mềm để tạo ra nhiều âm thanh để thêm vào âm nhạc được tạo ra. Tác dụng phụ có thể được nhập khẩu từ các thư viện công cụ, mẫu, và các mẫu âm nhạc mà đi kèm với phần mềm. Để nghe nhạc, người dùng có thể sử dụng tùy chọn vòng lặp. sản phẩm âm nhạc được tạo ra với phần mềm này có thể được ghi vào đĩa CD để lưu trữ hoặc cũng có thể được công bố hoặc tải lên trên tạo Web.This âm nhạc cũng cho phép người dùng chia sẻ công việc của họ thông qua các cộng đồng trực tuyến của trang web của nhà phát triển. Đối với người mới bắt đầu, các nhà phát triển cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn để họ bắt đầu sử dụng phần mềm. Music Creator LE cũng cung cấp hỗ trợ e-mail cho những ai có thắc mắc về các ins and outs của phần mềm và các sản phẩm liên quan khác của nhà phát triển.

What is Music Creator LE?

Music Creator LE is a music creation software that is designed and published by the company Cakewalk. The software is a stand-alone application and does not require any complicated installation.The software is designed to let users create music by simply plugging a musical instrument and record. Users may also use the virtual instruments included in the software to generate more sounds to add to the music being created. The additional effects can be imported from the library of tools, samples, and musical templates that comes with the software. To listen to the music, the user may use the loop option. Musical products created with this software can be burned to CD for storage or can also be published or uploaded on the Web.This music creator also authorizes users to share their work via the on-line community of the developer’s website. For beginners, the developer also offers technical support and tutorials to get them started using the software. Music Creator LE also offers e-mail support to those who have questions about the ins and outs of the software and other related products of the developer.

Các loại file được mở bởi Music Creator LE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Music Creator LE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BUNCWBCWPCWTMFFMIDMIDISMFTPLWRK

Download Music Creator LE

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *