MusicLab RealGuitar

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MusicLab RealGuitar - NA

Phần mềm MusicLab RealGuitar

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MusicLab RealGuitar là phần mềm gì?

MusicLab RealGuitar là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MusicLab RealGuitar là Version NA (cập nhật NA)

Nếu người dùng muốn tạo ra thực tế-sounding solo hoặc đệm guitar thứ cho bài hát của họ, sau đó các RealGuitar chỉ là những gì họ cần. Chương trình này là một công cụ ảo mẫu dựa trên có chứa một cách tiếp cận để xây dựng mô hình âm thanh đàn guitar, cũng như phần guitar biểu diễn trên bàn phím. Sức mạnh của RealGuitar được ẩn bên trong các công nghệ mới, được bao gồm bên trong công cụ biểu diễn guitar này. Nó có một công nghệ đa kênh lớp mới, trong đó bao gồm một thư viện tùy chỉnh các mẫu ghi lấy từ mỗi băn khoăn của sáu dây của guitar.

What is MusicLab RealGuitar?

If the user wants to create realistic-sounding solo or accompaniment guitar stuff for their songs, then the RealGuitar is just what they need. This program is a sample-based virtual instrument that contains an approach to guitar sound modeling, as well as guitar part performing on keyboards. The power of RealGuitar is hidden inside new technologies, which are included inside this guitar performance tool. It has a new multi-channel layering technology, which includes a custom library of recorded samples taken from each fret of a guitar’s six strings.

Các loại file được mở bởi MusicLab RealGuitar

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MusicLab RealGuitar có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LICENSE

Download MusicLab RealGuitar

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *