muvee Pixie

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download muvee Pixie - NA

Phần mềm muvee Pixie

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

muvee Pixie là phần mềm gì?

muvee Pixie là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của muvee Pixie là Version NA (cập nhật NA)

muvee Pixie là phần mềm được tạo ra bởi muvee Technologies Pte. Công ty TNHH cung cấp cho người dùng với một trình biên tập video nhỏ gọn. Phần mềm này về cơ bản cho phép người sử dụng để tạo ra bộ phim gia đình qua bộ sưu tập của họ về video, hình ảnh và audios.The phần mềm được phát triển để chạy trơn tru ngay cả trên netbook, chiếm chỉ khoảng 75 MB bộ nhớ đĩa. Nó đi kèm với phong cách phim tiền chế để người dùng có thể ngay lập tức tạo ra bộ phim gia đình bằng cách thêm các yếu tố để dự án, và sau đó rendering này vào bất kỳ phong cách cung cấp bởi software.There được bốn phong cách prefab bao gồm trong phần mềm: Life Story , Pump It Up, Reflections, và Scrapbook. Những phong cách vẫn có thể được tùy chỉnh, cho phép người dùng chỉnh sửa tiêu đề, bao gồm các khoản tín dụng, chú thích, và chỉnh sửa background.The phần mềm được coi là phiên bản nhẹ hơn của công ty tiết lộ phần mềm chỉnh sửa video. Nó có chức năng tương tự, nhưng có thêm nhiều lựa chọn cho phong cách prefab trong phiên bản đầy đủ. Ngoài ra, phiên bản đầy đủ cho phép khách hàng để thêm phong cách người dùng đến styles.muvee prefab Pixie chạy trên máy tính Windows. Windows Media Player là cần thiết để cho các phần mềm để cài đặt và chức năng phù hợp.

What is muvee Pixie?

muvee Pixie is software created by muvee Technologies Pte. Ltd. to provide users with a compact video editor. The software basically enables the user to create home movies through their collection of videos, photos and audios.The software was developed to run smoothly even on netbooks, occupying only about 75 MB of disk memory. It comes with pre-fabricated movie styles so the user can instantly create home movies by simply adding elements to the project, and then rendering these into any of the styles provided by the software.There are four prefab styles included in the software: Life Story, Pump It Up, Reflections, and Scrapbook. These styles can still be customized, allowing the user to edit the title, include credits, captions, and edit background.The software is considered as the lighter version of the company’s Reveal video editing software. It shares similar functionalities, but there are more options for the prefab styles in the full version. Also, the full version allows the client to add user styles to the prefab styles.muvee Pixie runs on Windows computers. Windows Media Player is required in order for the software to install and function accordingly.

Các loại file được mở bởi muvee Pixie

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm muvee Pixie có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RVL

Download muvee Pixie

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *