muveeNow

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download muveeNow - NA

Phần mềm muveeNow

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

muveeNow là phần mềm gì?

muveeNow là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của muveeNow là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm muveeNow phép người sử dụng để tạo ra một bộ phim bằng cách sử dụng các tập tin của họ phương tiện truyền thông: hình ảnh, hình ảnh và âm thanh. Phần mềm này yêu cầu người dùng để hoàn thành chỉ có ba bước để tạo ra bộ phim của họ. Các bước được vạch ra cho người sử dụng trên màn hình Welcome. Về cơ bản, những gì người dùng phải làm là thêm hình ảnh và hình ảnh vào cửa sổ tạo, tích hợp âm nhạc, và chọn một phong cách phim cụ thể từ các mẫu được cung cấp. Khi tất cả những yếu tố này đã được bổ sung và sắp xếp, người dùng sẽ chỉ cần nhấp vào tùy chọn Make muvee để ngay lập tức tạo ra bộ phim. Để tạo một bộ phim mới hoặc để xem hoặc chỉnh sửa một dự án muvee hiện, người dùng được cung cấp với các tùy chọn tương ứng: thực hiện một dự án muvee hoặc tải muvee mới. Cả hai tùy chọn này cũng được hiển thị trên màn hình Welcome. ảnh hưởng phong cách được tích hợp vào phần mềm bao gồm Adrenalin, Geometry, Moody, MotionPix, Sepia rung và Smoky. Khi người dùng nhấn mạnh ảnh hưởng cụ thể, họ sẽ được cung cấp một mô tả ngắn gọn cũng như lời khuyên về những gì phong cách hiệu quả là tốt nhất cho. Ví dụ, với tác dụng Moody, người dùng được thông báo rằng nó được khuyến khích để cống phim hay xem phim với một tâm trạng trầm ngâm. muveeNow được cung cấp như phần mềm chia sẻ. Nó có thể chạy trên hệ điều hành Windows.

What is muveeNow?

The software muveeNow enables the user to create a movie by making use of their media files: photos, images and audio tracks. The software requires the user to complete only three steps in order to create their movie. The steps are outlined for the user on the Welcome screen. Basically, what the user has to do is to add photos and images to the creation window, integrate music, and select a specific movie style from the provided templates. When all of these elements have been added and arranged, the user will simply need to click the Make muvee option to instantly create the movie. To create a new movie or to view or edit an existing muvee project, the user is provided with the corresponding options: make a new muvee or Load muvee project. Both of these options are also displayed on the Welcome screen. Style effects that are integrated into the software include Adrenalin, Geometry, Moody, MotionPix, Sepia Flicker and Smoky. When the user highlights a specific effect, they will be provided with a short description as well as recommendation on what the effect style is best for. For instance, with the Moody effect, the user is informed that it is recommended for movie tributes or movies with a pensive mood. muveeNow is provided as shareware. It can run on Windows operating systems.

Các loại file được mở bởi muveeNow

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm muveeNow có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MVNX

Download muveeNow

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *