Nero Express Essentials

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nero Express Essentials - NA

Phần mềm Nero Express Essentials

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nero Express Essentials là phần mềm gì?

Nero Express Essentials là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nero Express Essentials là Version NA (cập nhật NA)

Nero Express Essentials là một ứng dụng tích hợp với bộ ứng dụng Nero Burning, trong đó bao gồm các chương trình ghi đĩa CD và DVD Burning thiết kế để chạy trên các máy cài đặt với hệ điều hành Windows. Ứng dụng này cho phép người dùng tạo một đĩa CD dữ liệu hoặc đĩa DVD. Nó có thể được truy cập từ cửa sổ khởi động của phần mềm. Tab Nero Express Essentials thường xuất hiện một lần tùy chọn dữ liệu đã được chọn. Ứng dụng này cũng có thể được truy cập thông qua menu Start, dưới phần mềm Nero được cài đặt trên hệ thống, ví dụ: Nero 7 Essentials. Trên menu bên của phần mềm, tùy chọn dữ liệu sẽ hiển thị một menu bên thứ hai, trong đó có Nero Express Essentials. Dưới sự lựa chọn dữ liệu, người dùng có thể tạo ra một đĩa CD dữ liệu, dữ liệu DVD, sao chép đĩa CD hoặc sao chép DVD. Từ cửa sổ Burn cuối cùng Cài đặt, người dùng có thể nhập vào tên đĩa. Các tùy chọn cho phép các tập tin được thêm vào sau cũng được tìm thấy trên màn hình này. file cho phép để được thêm vào sau một thời gian sẽ tạo ra một đĩa đa phiên. Khi người dùng nhấp vào nút Burn nằm ở phía dưới, bên phải của cửa sổ dữ liệu đốt, ba lựa chọn sẽ được hiển thị: ghi đa phiên, đốt cháy mà không đa phiên, và hủy bỏ. Khi một tùy chọn đã được chọn, quá trình đốt sẽ bắt đầu.

What is Nero Express Essentials?

Nero Express Essentials is an application integrated with the Nero Burning suite, which consists of programs for CD and DVD burning designed to run on machines installed with Windows operating systems. The application allows the user to create a data CD or DVD. It can be accessed from the software’s startup window. The Nero Express Essentials tab generally appears once the Data option has been selected. The application can also be accessed through the Start menu, under the Nero software that is installed on the system, i.e. Nero 7 Essentials. On the side menu of the software, the Data option will display a second side menu which contains Nero Express Essentials. Under the Data option, users can create a data CD, data DVD, copy CD or copy DVD. From the Final Burn Settings window, users can input disc name. The option to allow files to be added later is also found on this screen. Allowing files to be added at a later time will create a multi-session disc. When the user clicks on the Burn button located at the bottom, right side of the data burning window, three options will be displayed: burn multi-session, burn without multi-session, and cancel. Once an option has been selected, burning process will begin.

Các loại file được mở bởi Nero Express Essentials

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nero Express Essentials có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CUEIMGISONABNHFNHVNMDNR3NR4NRANRBNRCNRDNRENRGNRHNRINRJNRMNRSNRUNRVNRWNSD

Download Nero Express Essentials

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *