muveeReveal

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download muveeReveal - NA

Phần mềm muveeReveal

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

muveeReveal là phần mềm gì?

muveeReveal là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của muveeReveal là Version NA (cập nhật NA)

Muvee (cách điệu như muvee) là một công ty phát triển phần mềm đa phương tiện tạo nên tạp tự động, hoặc ít nhất là phần mềm tạo phim gia đình rất đơn giản, đó là cò mồi chính nó như là một thiết kế phim thông minh với sự giám sát của con người tối thiểu. Các Muvee Revealx, từng được gọi là muvee autoProducer là chương trình đầu tiên mà họ đã đưa ra với triết lý này trong tâm trí, đầu tiên tung ra vào năm 2001. Các muvee autoProducer từ đó đã được đổi tên là Muvee RevealX (hoặc autoProducer 6 và lên; autoProducer cuối cùng phát hành với tên này là phiên bản 5), nhưng nó vẫn giữ được những điểm mạnh của người tiền nhiệm của nó trong khi thêm mới ones.The Muvee RevealX đã được ca ngợi cho triết lý thiết kế phim trực quan và thông minh của mình, trong đó nó tự hào tạo ra một bộ phim dễ dàng như ba bước . Bước đầu tiên là về cơ bản bạn chọn hình ảnh, video, âm thanh, và Style Muvee bạn muốn kết hợp với tất cả các, trong đó chủ yếu là một tập hợp các mẫu chất lượng sản xuất bạn có thể chọn trước. Sau đây là các bước Preview, nơi bạn có thể xem như thế nào tất cả những yếu tố khác nhau lưới với nhau, và sau đó cuối cùng cũng bước vào Lưu, nơi cuối cùng bạn có thể tiết kiệm bộ phim của bạn đến một định dạng đầu ra của sự lựa chọn của bạn. Định dạng thậm chí có thể ở chế độ HD, với độ phân giải 720p và 1080p.

What is muveeReveal?

Muvee (stylized as muvee) is a multimedia software development company that creates automated, or at least very simple home movie creation software, that touts itself as an intelligent movie design with minimal human supervision. The Muvee Revealx, once called Muvee AutoProducer is the first program that they’ve launched with this philosophy in mind, first rolled out in 2001. The Muvee AutoProducer has since been renamed as the Muvee RevealX (or AutoProducer 6 and up; the last AutoProducer released with this name is version 5), but it still retains the strengths of its predecessor while adding new ones.The Muvee RevealX has been praised for its intuitive and smart movie design philosophy in which it boasts creating a movie is as easy as three steps. The first step is basically you selecting photos, videos, sounds, and the Muvee Style you want combined with all these, which is essentially a set of production quality templates you can choose beforehand. After this is the Preview step, where you can see how all these different elements mesh together, and then finally the Save step, where you can finally save your movie to an output format of your choice. The format can even be in HD, with 720p and 1080p resolutions.

Các loại file được mở bởi muveeReveal

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm muveeReveal có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RVL

Download muveeReveal

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *