MV2Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MV2Player - NA

Phần mềm MV2Player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MV2Player là phần mềm gì?

MV2Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MV2Player là Version NA (cập nhật NA)

MV2Player là một phần mềm hỗ trợ nhiều hình thức đa phương tiện, phụ đề, và da. Phần mềm này cũng được thiết kế để dễ dàng sử dụng bởi cả hai mới bắt đầu và expertsMV2Player thể được điều hướng dễ dàng với việc sử dụng một trong những chức năng của nó cho phép người dùng có quyền kiểm soát đầy trên bàn phím và các lệnh. Phần mềm này cũng có khả năng chơi các kịch bản MicroDVD (hoặc MVDs). Người dùng cũng có thể lựa chọn để sử dụng các phần mềm nếu họ muốn kích hoạt hoặc xem phụ đề bên ngoài. Phụ đề tương tự như vậy có thể được kiểm soát về mặt ngôn ngữ, tốc độ, và các hiệu ứng. Phụ đề cũng có thể được ẩn nếu mong muốn của người sử dụng. phần mềm đặc biệt này cũng cho phép người dùng phát lại và trích xuất âm thanh từ phim hoặc các tập tin kỹ thuật số khác. MV2Player cũng có khả năng phát hiện ngôn ngữ, điều khiển trên màu sắc, cũng như trình đơn OSD. Nó có thể bù đắp các bản nhạc có sẵn trong các tập tin AVI. Người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm trong việc tạo ra dải truyện tranh và cũng là một sự hỗ trợ trong việc tạo ra các văn bản cho bài phát biểu. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng sử dụng các phím tắt được giao, quản lý danh mục sản phẩm, sản xuất danh sách nhạc, và bắt đầu lệnh.

What is MV2Player?

MV2Player is a software that supports multiple forms of multimedia, subtitles, and skins. The software is also designed to be easily used by both beginners and expertsMV2Player can be navigated easily with the use of one of its functionality that lets users have fill control over keyboards and commands. This software is also capable of playing MicroDVD scripts (or MVDs). Users may also opt to utilize the software if they wish to activate or view external subtitles. Subtitles can likewise be controlled in terms of the language, speed, and effects. Subtitles can also be hidden if desired by the user. This particular software also lets users play back and extract audio tracks from movies or other digital files. MV2Player is also capable of detecting languages, controls on colors, as well as the OSD menu. It can offset audio tracks that are available in AVI files. Users can also utilize the software in creating comic strips and also as a support in the creation of texts for speech. The software can also be used using assigned shortcuts, managing catalogs, producing playlists, and initiating commands.

Các loại file được mở bởi MV2Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MV2Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MV2

Download MV2Player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *