MVSP

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MVSP - NA

Phần mềm MVSP

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MVSP là phần mềm gì?

MVSP là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MVSP là Version NA (cập nhật NA)

MVSP là một chương trình mà có thể thực hiện một số phân tích số. Đây có thể được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khoa học. Nó cũng có thể tính toán nhiều loại phong chức eigenalnalysis, bao gồm tọa độ gốc, thư từ / phân tích thư detrended, và tọa độ chính. Phiên bản mới nhất cũng cho biết thêm một số phân tích thư từ kinh điển, có thể được sử dụng trong các nghiên cứu sinh thái. Chương trình này có thể thực hiện phân tích cụm, với khoảng cách và sự tương đồng các biện pháp khác nhau, và chiến lược clustering. Người dùng có thể tạo ra một số dendrograms của cả hai trường hợp và các biến trong một bước duy nhất, nhờ vào tùy chọn phân nhóm kép của nó. Ma trận dữ liệu ban đầu có thể được sắp xếp theo một thứ tự tương tự như dendrograms của họ. phân nhóm hạn chế có thể được thực hiện, do đó thứ tự của dữ liệu đầu vào ban đầu được duy trì. chỉ số đa dạng cũng có thể được tính toán trên dữ liệu sinh thái, bao gồm Brillouin của, Simpson, và chỉ số Shannon. Tuy nhiên, số lượng các trường hợp và các biến mà có thể được phân tích được giới hạn dung lượng bộ nhớ trên máy tính Windows (đĩa và swap RAM cứng files). MVSP đưa ra một số tính năng thao tác dữ liệu. Các tính năng này bao gồm chuyển đổi, kết hợp các file dữ liệu, và chuyển đổi các loại định dạng khác nhau. Dữ liệu cũng có thể được xuất khẩu sang nhiều định dạng.

What is MVSP?

MVSP is a program which can perform some numerical analyses. These can be used in a lot of scientific fields. It can also calculate several kinds of eigenalnalysis ordinations, including principal coordinates, correspondence/detrended correspondence analyses, and principal coordinates. The newest version also adds some canonical correspondence analyses, which can be used in ecological studies. This program can perform cluster analysis, with different distance and similarity measures, and clustering strategies. Users can produce some dendrograms of both cases and variables in a single step, thanks to its dual clustering option. The original data matrix can be arranged in a similar order as their dendrograms. Constrained clustering can be performed, so the order of the original input data is maintained. Diversity indices can also be calculated on ecological data, including Brillouin’s, Simpson’s, and Shannon’s indices. However, the amount of cases and variables which can be analyzed are restricted to the amount of memory on Windows computers (Hard disk and RAM swap files). MVSP gives out several data manipulation features. These features include transformation, combining data files, and converting to different types of formats. Data can also be exported to a variety of formats.

Các loại file được mở bởi MVSP

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MVSP có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MDKMVDMVEMVS

Download MVSP

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *