MyAttorney

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyAttorney - NA

Phần mềm MyAttorney

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyAttorney là phần mềm gì?

MyAttorney là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyAttorney là Version NA (cập nhật NA)

MyAttorney là một phần mềm chủ yếu được sử dụng để thu thập hướng dẫn pháp lý chuyên nghiệp và được phát triển và phát hành bởi công ty Avanquest. Nó cũng được mệnh danh là phần mềm luật sư rằng mọi yêu cầu và mối quan tâm sử dụng functionalities.MyAttorney nó địa chỉ của người sử dụng đi kèm với hơn một nghìn các hình thức pháp lý cũng như dự thảo hợp đồng bao gồm nhu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ gia đình, người tiêu dùng và kinh doanh. Người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm như một tài liệu tham khảo khi nhìn vào các đối tượng liên quan đến quyền tác giả, bài viết của incorporations, di chúc, chăm sóc sức khỏe, quy hoạch bất động, nhãn hiệu, và những người khác. Hướng dẫn được thể hiện trong đề cương dễ tiếp theo và các văn bản cũng tốt phân loại để dễ dàng tham khảo và tìm kiếm. Cho các đối tượng quan trọng hơn, người dùng cũng có thể truy cập vào các cố vấn pháp luật trực tiếp miễn là người dùng đến từ 50 tiểu bang khác nhau. Đối với người dùng lần đầu, họ cũng có thể được hướng dẫn bởi một phù thủy tự động xuất hiện sau khi cài đặt ban đầu của phần mềm. Vì có nhiều thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật có liên quan, người sử dụng MyAttorney cũng có thể sử dụng Các Plain Ngôn ngữ Luật điển như một tài liệu tham khảo vì nó bao gồm hơn 7.000 thuật ngữ legalese được giải thích và minh họa bằng ngôn ngữ đơn giản. Phần mềm này có thể được sử dụng với Windows XP, Vista, 7, và 8.

What is MyAttorney?

MyAttorney is a software primarily used for obtaining professional legal guidance and is developed and released by the company Avanquest. It is also dubbed as attorney software that addresses users’ inquiries and concerns using its functionalities.MyAttorney comes with over a thousand of legal forms as well as contract drafts that cover legal needs pertaining to family, consumer, and business protections. Users may also use the software as a reference when looking into subject matters related to copyrights, articles of incorporations, wills, health care, estate planning, trademarks, and others. Instructions are presented in easy-to-follow outlines and documents are also well-categorized for easy referencing and search. For more crucial subjects, users may also access the live legal adviser as long as the users come from the 50 different states. For first-time users, they may also be guided by a wizard that automatically appears after the initial installation of the software. As there are many legal and technical terminologies involved, users of MyAttorney may also use The Plain Language Law Dictionary as a reference as it includes over 7,000 legalese terms that are explained and illustrated in plain language. The software can be utilized with Windows XP, Vista, 7,and 8.

Các loại file được mở bởi MyAttorney

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyAttorney có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FLPQEFQFL

Download MyAttorney

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *