MyEditor Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyEditor Application - NA

Phần mềm MyEditor Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyEditor Application là phần mềm gì?

MyEditor Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyEditor Application là Version NA (cập nhật NA)

MyEditor ứng dụng là từ Wings Systems, Ltd. mà chủ yếu có chức năng như một công cụ để xem các thiết kế thêu. Ứng dụng mở file .ngs, cho phép người dùng thiết kế xem thêu trong khi cùng một lúc, cũng cho phép họ thực hiện thay đổi trên phần mềm bao gồm những thiết kế một trình soạn thảo khâu cho phép người sử dụng để chèn, loại bỏ, hoặc thay thế một khâu đơn hoặc nhiều khâu tại một thời điểm, từ việc thiết kế. Sau khi chỉnh sửa, thiết kế sửa đổi có thể được lưu trong bất kỳ định dạng tập tin theo yêu cầu của máy thêu khác nhau. Để có được một cái nhìn đầy đủ về thiết kế, xem 3D và xoay thiết kế cũng được kích hoạt. Người dùng có thể thay đổi kích thước thiết kế, bao gồm các chức năng bổ sung như appliqu và sợi trim. Các chức năng bổ sung có thể được áp dụng trên một khâu đơn hoặc một vài mũi khâu. Thiết kế có thể được in, gửi qua email hoặc lưu lại dưới dạng file.MyEditor mới là phần mềm miễn phí và tương thích với các hệ thống dựa trên Windows. Đề xuất các phiên bản Windows là Windows XP SP3, Vista và Windows 7. Để tải về các phần mềm, người dùng đầu tiên phải đăng ký tại trang web Wings Systems. Sau khi đăng ký, một liên kết tải về sẽ được cung cấp bởi nhà phát triển thông qua email.

What is MyEditor Application?

MyEditor Application is from Wings Systems, Ltd. that primarily functions as a tool for viewing embroidery designs. The application opens .ngs files, allowing users to view embroidery designs while at the same time, also allowing them to make changes on the designs.The software includes a stitch editor that enables the user to insert, remove, or replace a single stitch or several stitches at a time, from the design. After editing, the modified design can be saved in any of the file formats required by various embroidery machines. To get a full view of the design, 3D viewing and design rotation are also enabled. The user may resize the design, include additional functions such as appliqu� and thread trim. The additional functions may be applied on a single stitch or several stitches. Designs may be printed, emailed or saved as a new file.MyEditor is free software and is compatible with Windows-based systems. Recommended Windows versions are Windows XP SP3, Vista and Windows 7. To download the software, users must first register at the Wings Systems website. After registration, a download link will be provided by the developer through email.

Các loại file được mở bởi MyEditor Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyEditor Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 10OCNDDSBDSTDSZEXPHQFHUSJEFJEF+KSMM3MLSNGSPCHPCMPCSPECPESQLISASSEFSEWSHVSTCSTTTAPTBFVIPXXX

Download MyEditor Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *