MyFreeCodec

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyFreeCodec - NA

Phần mềm MyFreeCodec

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyFreeCodec là phần mềm gì?

MyFreeCodec là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyFreeCodec là Version NA (cập nhật NA)

MyFreeCodec là một tiện ích mà lượt, hồ sơ, suối và chia sẻ một loạt các tập tin đa phương tiện bao gồm cả âm thanh, video, nhạc và hình ảnh. Nó cho phép một thiết bị để chơi các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số bằng cách giải quyết các vấn đề tương thích. Tiện ích MyFreeCodec cho phép ngay lập tức và dễ dàng tạo ra các tập tin đa phương tiện cá nhân mà có thể được lưu trữ và truy cập từ một máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động. Nó có thể dễ dàng chuyển và chia sẻ các tập tin trên các thiết bị này. Người sử dụng cũng có thể MyFreeCodec chỉnh sửa video và âm thanh của họ và kết hợp chúng thành các định dạng khác như thuyết trình và phim gia đình. Một Codec đề cập đến quá trình mã hóa và giải mã tín hiệu và dòng nội dung kỹ thuật số. Quá trình giải mã này cho phép một định dạng tập tin kỹ thuật số được mã hóa và làm cho có thể đọc được trên nhiều nền tảng hoặc các định dạng khác. Do đó, các tiện ích MyFreeCodec chủ yếu là hữu ích trong việc chơi các file M4V và các file video MOV mà không được hỗ trợ bởi một số thiết bị như netbook, máy tính bảng và máy nghe nhạc di động khác. Một ví dụ về một tiện ích mà sử dụng các tiện ích MyFreeCodec là series điện thoại Samsung T, mà không thể chơi M4V và các tập tin MOV và tự động nhắc nhở tải lên của chương trình MyFreeCodec cho người dùng để xem và chơi các file video. Tiện ích MyFreeCodec có tên mở rộng tập tin là connect.exe, BTWUIExt.exe, LuLuVoca_Free.exe, LiveUpdate.exe, rkfree.exe, vccF.exe, và MyFreeCodecPack.exe. MyFreeCodec được tạo ra bởi miễn phí, một nhà phát triển và nhà xuất bản của các chương trình quản lý phần mềm miễn phí đa phương tiện bao gồm FreePlayer, FreeAngel và MBiTool.

What is MyFreeCodec?

MyFreeCodec is a utility that plays, records, streams and share a host of multimedia files including audio, videos, music and photos. It allows a device to play digital multimedia files by resolving compatibility issues. The MyFreeCodec utility allows instant and easy creation of personal multimedia files which can be stored and accessed from a personal computer or a mobile device. It can easily transfer and share files across these devices. Users of MyFreeCodec can also edit their videos and audios and incorporate them into other formats like presentations and home movies. A Codec refers to the process of encoding and decoding signals and streams of digital content. This decoding process enables a digital file format to be encrypted and made readable across other platforms or formats. Hence, the MyFreeCodec utility is mostly useful in playing M4V files and MOV video files which are not supported by some devices like netbooks, tablets and other mobile players. An example of a gadget that utilizes the MyFreeCodec utility is the Samsung T phone series, which cannot play the M4V and MOV files and automatically prompts an upload of the MyFreeCodec program for users to view and play these video files. The MyFreeCodec utility has file extension names are connect.exe, BTWUIExt.exe, LuLuVoca_Free.exe, LiveUpdate.exe,rkfree.exe, vccF.exe, and MyFreeCodecPack.exe. MyFreeCodec is created by Free, a developer and publisher of multimedia manager freeware programs including FreePlayer, FreeAngel and the MBiTool.

Các loại file được mở bởi MyFreeCodec

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyFreeCodec có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MyFreeCodec

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *