MyPhoneExplorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyPhoneExplorer - NA

Phần mềm MyPhoneExplorer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyPhoneExplorer là phần mềm gì?

MyPhoneExplorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyPhoneExplorer là Version NA (cập nhật NA)

MyPhoneExplorer là một ứng dụng máy tính để bàn được sử dụng chủ yếu như phần mềm độc quyền dành cho Android và Sony Ericson quản lý điện thoại di động. Ban đầu nó được phát triển ở Áo nhưng là đã có sẵn trong một số ngôn ngữ, bao gồm cả phần mềm độc quyền English.As, nó có thể dễ dàng kết nối bất kỳ mô hình của Sony Ericsson đơn vị điện thoại di động với việc sử dụng Bluetooth và kết nối USB. Sau khi kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu như bút toán ghi sổ điện thoại được bắt đầu giữa phần mềm và thiết bị. Lịch Google tương tự như vậy có thể được đồng bộ hóa với các mục lịch tìm thấy trong các thiết bị. MyPhoneExplore là tương tự như vậy có khả năng truyền dữ liệu bằng cách sử dụng hành động kéo-và-thả chuột cũng như quản lý các cuộc gọi và dữ liệu tin nhắn SMS. Sau khi cài đặt, người sử dụng tương tự như vậy có thể sử dụng ứng dụng này để khôi phục và tạo ra các bản sao lưu của tất cả các dữ liệu được tìm thấy trong phone.To di động có nhiều cụ thể, MyPhoneExplorer phần mềm lần đầu tiên được phát triển để làm việc với chỉ vài model của Sony Ericsson như K750, K800, và K700. Tuy nhiên, một phiên bản nâng cao của phần mềm mà hiện nay hoạt động tốt mô hình điện thoại phi Symbian Sony Ericsson. Kể từ khi phát hành phiên bản 1.8, phần mềm cũng đã được thực hiện tương thích với điện thoại Android.

What is MyPhoneExplorer?

MyPhoneExplorer is a desktop application that is mainly used as proprietary software for Android and Sony Ericson mobile phone management. It was originally developed in Austria but is already available in several languages, including English.As proprietary software, it can easily connect any model of Sony Ericsson mobile phone units with the use of Bluetooth and USB links. Upon connection, the synchronization of data such as phone book entries is initiated between the software and the device. Google Calendar may likewise be synchronized with the calendar entries found in the device. MyPhoneExplore is likewise capable of transferring data using the drag-and-drop action of the mouse as well as managing of calls and SMS data. Once installed, users can likewise use this application to restore and create backups of all data found in the mobile phone.To be more specific, the software MyPhoneExplorer was first developed to work with only few models of Sony Ericsson such as the K750, K800, and K700. However, an enhanced version of the software which now works well non-Symbian Sony Ericsson phone models. Since the release of 1.8 version, the software has also been made compatible with Android phones.

Các loại file được mở bởi MyPhoneExplorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyPhoneExplorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MPBSMS

Download MyPhoneExplorer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *