MyPhotoFun

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MyPhotoFun - NA

Phần mềm MyPhotoFun

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MyPhotoFun là phần mềm gì?

MyPhotoFun là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MyPhotoFun là Version NA (cập nhật NA)

Các MyPhotoFun Editor là một ứng dụng có thể tải về miễn phí từ MyPhotoFun, một công ty ảnh in. Nó chạy ra khỏi khuôn khổ NET trên Microsoft Windows. Một khi người dùng đã cài đặt nó, phần mềm cung cấp cho họ tùy chọn tạo chiến dịch được một sản phẩm mới hoặc chọn từ các sản phẩm hiện có. Bởi các sản phẩm, nó thực sự đề cập đến bố trí hình ảnh, vì vậy việc lựa chọn “sản phẩm mới” sẽ cho phép người dùng thực hiện một album tùy chỉnh hoặc mục ảnh-in khác khi lựa chọn một sản phẩm hiện có nghĩa là lựa chọn một bố trí từ các mẫu bao gồm. Sau khi chọn cách bố trí in lý tưởng, người dùng có thể tìm kiếm hình nền (các ứng dụng lấy những từ web, do đó một kết nối trực tuyến là cần thiết) và sau đó bắt đầu thêm các bức ảnh của mình. Trong khi nhập khẩu thủ công ảnh được phép, cũng có tùy chọn mà cho phép người dùng thêm photosets, thư mục hoặc album thay vì làm nó ảnh bởi hình ảnh. Sau đó, tất cả những điều chỉnh cá nhân có thể được thực hiện: hình ảnh có thể được đưa vào các điểm đặc biệt, văn bản có thể được thêm vào, các đối tượng có thể được cắt xén, và vân vân. Người dùng sau đó chỉ cần lưu sáng tạo của họ trước khi sử dụng tùy chọn đặt hàng của phần mềm để gửi hồ sơ cho công ty và trả tiền.

What is MyPhotoFun?

The MyPhotoFun Editor is a free downloadable application from MyPhotoFun, a photo printing company. It runs off the .NET framework on Microsoft Windows. Once users have installed it, the software gives them the option of creating either a new product or choosing from the existing products. By products, it is actually referring to photo layouts, so selecting “new product” will let the user make a customized album or other photo-printed item while choosing an existing product will mean selecting a layout from the included templates. After choosing the ideal printing layout, users can look for backgrounds (the application retrieves these from the Web, so an online connection is necessary) and then starts to add his photos. While manual photo import is permitted, there are also options that permit users to add photosets, folders or albums instead of doing it photo by photo. After that, all the personal adjustments can be made: photos can be put into particular spots, text can be added, objects can be cropped, and so on. Users then simply save their creations before using the software’s ordering options for sending the file to the company and paying.

Các loại file được mở bởi MyPhotoFun

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MyPhotoFun có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PFN

Download MyPhotoFun

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *