MySQL Workbench

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MySQL Workbench - NA

Phần mềm MySQL Workbench

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MySQL Workbench là phần mềm gì?

MySQL Workbench là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MySQL Workbench là Version NA (cập nhật NA)

MySQL Workbench cung cấp một chương trình thiết kế cơ sở dữ liệu. Nói chung sử dụng bởi người quản trị cơ sở dữ liệu và các nhà phát triển, chương trình cũng cung cấp công cụ để phát triển SQL, quản lý cơ sở dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, cơ sở dữ liệu và migration.The người dùng có thể viết kịch bản hoặc tạo mã thông qua hai ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi chương trình: Python và Lua. thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua cơ quan đại diện trực quan để cung cấp cho nhà phát triển với một cái nhìn rõ ràng hơn về sơ đồ của thiết kế. MySQL Workbench cũng hỗ trợ kỹ thuật về phía trước, mà về cơ bản đòi hỏi phải chuyển một cơ sở dữ liệu hình ảnh vào một cơ sở dữ liệu vật lý thực tế. Ngoài kỹ thuật về phía trước, các nhà phát triển cũng có thể sử dụng các tùy chọn kỹ thuật đảo ngược. Tùy chọn này cho phép các nhà phát triển để có được một cái nhìn sâu hơn về thiết kế của một cụ phát triển database.For SQL, chương trình cung cấp một trình soạn thảo SQL, cho phép các nhà phát triển để chạy các truy vấn SQL, mã tái sử dụng, tạo dữ liệu, và cú pháp nổi bật cho đến sự giúp đỡ họ phân tích và gỡ lỗi mã. MySQL Workbench là một chương trình mã nguồn mở, phân phối như phần mềm miễn phí theo giấy phép GNU General Public. Để cài đặt phần mềm, máy tính cần phải được cài đặt với Microsoft .NET Framework 4 Client Profile và Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable Package (x86).

What is MySQL Workbench?

MySQL Workbench provides a program for designing databases. Generally utilized by database administrators and developers, the program also provides tools for SQL development, database management, data modeling, and database migration.The user can write scripts or generate codes through two programming languages supported by the program: Python and Lua. Database design is done through visual representations to provide the developer with a clearer view of the schematics of the design. MySQL Workbench also supports forward engineering, which basically entails turning a visual database into an actual, physical database. In addition to forward engineering, the developer can also utilize the reverse engineering option. This option allows the developer to get a closer look at the design of a specific database.For SQL development, the program provides an SQL editor, which allows the developer to run SQL queries, reuse codes, generate data, and highlight syntax for to help them analyze and debug code. MySQL Workbench is an open source program, distributed as free software under the GNU General Public License. In order to installs the software, the computer needs to be installed with Microsoft .NET Framework 4 Client Profile and Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86).

Các loại file được mở bởi MySQL Workbench

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MySQL Workbench có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MySQL Workbench

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *