nanoCAD

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download nanoCAD - NA

Phần mềm nanoCAD

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

nanoCAD là phần mềm gì?

nanoCAD là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của nanoCAD là Version NA (cập nhật NA)

nanoCAD là một chương trình thiết kế với sự hỗ trợ định dạng file dạng DWG. Trong khi nó là một tiện ích miễn phí, nó không khởi hành từ các tính năng giao diện chính của chuyên nghiệp (và trả tiền) chương trình CAD, được cho là để làm cho kinh nghiệm người dùng chuyển đổi đơn giản và trực quan hơn. sử dụng các định dạng DWG ngành công nghiệp hỗ trợ cũng làm cho các tập tin được tạo ra với nó tương thích với hầu hết các chương trình khác cùng loại, bên cạnh việc cho phép các phần mềm để thực hiện kiểm toán, thu hồi và tẩy operations.While hầu hết các tài liệu tiếp thị các sản phẩm bán nó như là một 2D soạn thảo tiện ích, nanoCAD là thực sự trang bị các công cụ để soạn thảo trong cả 3D và 2D. Nó cũng bao gồm biên tập dữ liệu bảng tính riêng của mình, với sự hỗ trợ cho các macro người dùng tạo sử dụng ngôn ngữ tương thích với Windows. Người sử dụng với kỹ năng lập trình tiên tiến cũng có thể xây dựng các tiện ích cụ thể hoặc khả năng được thêm vào trong các chương trình sử dụng bất kỳ các API cho nó. Mặc dù chương trình là hoàn toàn miễn phí, đăng ký zero-chi phí là cần thiết cho người sử dụng để chạy tiện ích ra khỏi bản demo mode. Khi chế độ demo đặt một watermark trên tất cả các file lưu, đăng ký là chủ yếu để lợi thế của người dùng. Đăng ký cấp cho người dùng giấy phép một năm sử dụng phần mềm như ông thấy phù hợp, sau đó anh sẽ chỉ cần phải đi qua quá trình đăng ký một lần nữa để tiếp tục sử dụng nó.

What is nanoCAD?

nanoCAD is a design program with native support for DWG files. While it is a free utility, it does not depart from the key interface features of professional (and paid) CAD programs, supposedly to make the user migration experience simpler and more intuitive. Its use of the industry-supported DWG format also makes files created with it compatible with most other programs of the same type, besides permitting the software to perform auditing, recovery and purging operations.While most of the literature marketing the product sells it as a 2D drafting utility, nanoCAD is actually equipped with tools for drafting in both 3D and 2D. It also includes its own spreadsheet data editor, with support for user-generated macros using Windows-compatible languages. Users with advanced programming skills can also build specific utilities or added abilities in the program using any of the APIs for it. Although the program is entirely free, a zero-cost registration is required for the user to run the utility out of demo mode. As the demo mode places a watermark on all saved files, registration is largely to the user’s advantage. Registration grants the user a year’s license to use the software as he sees fit, after which he shall only need to go through the registration process again to keep using it.

Các loại file được mở bởi nanoCAD

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm nanoCAD có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DWG

Download nanoCAD

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *