Native Instruments II

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Native Instruments II - NA

Phần mềm Native Instruments II

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Native Instruments II là phần mềm gì?

Native Instruments II là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Native Instruments II là Version NA (cập nhật NA)

Các TRAKTOR PRO 2 là phần mềm DJ hàng đầu của Native-Instruments, làm cho cả hệ thống Windows và Macintosh. Nó là một phần mềm DJ có tính năng công cụ khác nhau cho DJ. Nó có một số tính năng đóng dấu: sàn bản remix với tối đa bốn sàn với dạng sóng màu truwave, vòng lặp, và cueing chức năng; vòng lặp tạo thư viện với 64 khe tải âm thanh từ một ổ đĩa cứng hoặc vòng chụp từ một tập DJ; iTunes tích hợp cho ca khúc tìm kiếm; đánh lưới và tính năng đồng bộ hóa cho nhịp trận đấu; kiểm soát phổ tần số sử dụng một built-in trộn cho nhiều EQ và loại bộ lọc; một bản remix thiết lập từ Beatprot và Whatpeopleplay.com; và theo dõi từ trật tự artists.In phổ biến để chạy các phần mềm, một yêu cầu hệ thống tối thiểu ít nhất nên được hoàn thành. Các phần mềm chạy trên cả Mac và Windows; dành cho Mac, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 hoặc là cần thiết, và cho Windows, Windows 7 hoặc 8 là bắt buộc. Bộ xử lý là cần thiết để có ít nhất một bộ xử lý lõi kép 2,0 GHz. RAM nên có ít nhất 2 GB, và độ phân giải màn hình nên có ít nhất 1024x768. Một USB 2.0 cũng được yêu cầu, cùng với 1 GB không gian đĩa và cài đặt internet tốc độ cao.

What is Native Instruments II?

The TRAKTOR PRO 2 is the flagship DJ software of Native-Instruments, made for both Windows and Macintosh systems. It is a DJ software that features various tools for DJing. It has several hall mark features: remix decks with up to four decks with truwave colored waveforms, looping, and cueing functionality; loop library creation with 64 slot sound loading from a hard drive or captured loops from a DJ set; iTunes integration for track searching; beat grid and sync feature for beat-match; frequency spectrum control using a built-in mixer for multiple EQ and filter types; a remix set from Beatprot and Whatpeopleplay.com; and tracks from popular artists.In order to run the software, a minimum system requirement should at least be fulfilled. The software runs on both Mac and Windows; for Mac, Mac OS X 10.7, 10.8, or 10.9 is required, and for Windows, Windows 7 or 8 is required. The processor is needed to be at least a dual core 2.0 GHz processor. The RAM should be at least 2 GB, and the screen resolution should be at least 1024x768. A USB 2.0 is also required, along with 1 GB of disc space and a high-speed internet setup.

Các loại file được mở bởi Native Instruments II

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Native Instruments II có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) B4ABCMTW0

Download Native Instruments II

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *