Native Instruments Traktor

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Native Instruments Traktor - NA

Phần mềm Native Instruments Traktor

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Native Instruments Traktor là phần mềm gì?

Native Instruments Traktor là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Native Instruments Traktor là Version NA (cập nhật NA)

Native Instruments Traktor là một bộ các ứng dụng mà chủ yếu có chức năng như một nền tảng DJ và như là một nền tảng trộn. Nó bao gồm một số ứng dụng cung cấp một số giải pháp DJ có thể được sử dụng bởi cả hai mới bắt đầu và experts.Native Instruments Traktor bìa một loạt các ứng dụng bao gồm Traktor Scratch. Phần mềm này được sử dụng basicially cho trộn kỹ thuật số. Nó cũng cho phép người dùng có toàn quyền kiểm soát sàn CD và bàn xoay. Các phần mềm được gọi Traktor Kontrol cũng là một phần của bộ ứng dụng Traktor có khả năng thực hiện DJ trộn sử dụng các giao diện khác nhau bao gồm cả những tích hợp trong các thiết bị iOS và máy tính xách tay / máy tính bảng. Các Traktor Pro 2 cũng cho phép người dùng sử dụng ứng dụng DJ để đạt được remix sáng tạo. Một ứng dụng có trong bộ ứng dụng là tập hợp các Traktor thống âm thanh. Native Instruments Traktor cũng có thể được sử dụng một s một máy ghi loop, FX Macro, và Decks Remixer. Nó được trang bị với các ánh xạ chỉnh rangeof tương thích với bộ điều khiển DJ. Remixes thể được thực hiện sử dụng bốn sàn khác nhau. khả năng TruWave cũng được tích hợp trong phần mềm. Nó cũng đi kèm với một thư viện các hiệu ứng mà có thể dễ dàng được tách ra và được sử dụng trong bất kỳ dự án Kết hợp lại âm thanh.

What is Native Instruments Traktor?

Native Instruments Traktor is a suite of applications that mainly functions as a DJ platform and as a mixing platform. It includes several applications that provide several DJ solutions that can be used by both beginners and experts.Native Instruments Traktor covers a range of applications including Traktor Scratch. This software is used basicially for digital mixing. It also lets users have full control over CD decks and turntables. The software called Traktor Kontrol is also part of the Traktor suite which is capable of executing DJ mixing using different interfaces including those integrated within iOS devices and portable computers/ tablets. The Traktor Pro 2 also lets users utilize DJ app for achieving creative remixes. Another application included in the suite is the set of Traktor Audio Interfaces. Native Instruments Traktor can also be used a s a loop recorder, Macro FX, and Decks Remixer. It is equipped with rangeof customizable mappings compatible with DJ controllers. Remixes can be performed using four different decks. TruWave capabilities are also integrated within the software. It also comes with a library of effects that can easily be extracted and used in any audio remixing projects.

Các loại file được mở bởi Native Instruments Traktor

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Native Instruments Traktor có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NMLTRAKTSI

Download Native Instruments Traktor

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *