NBR Player Execute Module

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NBR Player Execute Module - NA

Phần mềm NBR Player Execute Module

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NBR Player Execute Module là phần mềm gì?

NBR Player Execute Module là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NBR Player Execute Module là Version NA (cập nhật NA)

NBR chơi Execute Mô-đun có liên quan đến phần mềm WebEx dựa trên mạng Recording (NBR) Người chơi được công bố bởi Cisco. Máy nghe nhạc cho phép người dùng chuyển đổi và chơi .arf tác phẩm, đó là phần mở rộng tập tin độc quyền cho ghi âm thanh và luồng video được truyền qua một mạng lưới thông qua WebEx Server.WebEX là một bộ phần mềm hội nghị trực tuyến cho phép cho hội nghị âm thanh và video thông qua một Web trình duyệt. Nói chung, Mạng-Based Recording chơi đã là một phần của bộ ứng dụng WebEx. Tuy nhiên, nó cũng có thể được tải về như một chương trình độc lập để cho phép người dùng cuối cùng để chơi các tập tin ghi lại. Khi người dùng nhận được một liên kết ARF thông qua email, họ có thể mở liên kết và chơi các tập tin mà không cần phải khởi động máy nghe nhạc. Họ có thể xem trực tiếp trên Web. Tuy nhiên, để giúp họ có thể chơi các tập tin ẩn, họ sẽ cần phải tải về các tập tin và chơi nó thông qua các máy nghe nhạc WebEx. Người chơi cũng cho phép chuyển đổi các tập tin .arf vào WMV, MP4 hoặc định dạng SWF. Phần mềm này có sẵn trong Windows phiên bản và phiên bản Mac.

What is NBR Player Execute Module?

NBR Player Execute Module is related to the software WebEX Network-Based Recording (NBR) Player published by Cisco. The player allows the user to convert and play .arf files, which is the proprietary file extension for recorded audio and video streams transmitted over a network via the WebEX Server.WebEX is an online conferencing suite that allows for audio and video conferencing via a Web browser. Generally, the Network-Based Recording Player is already part of the WebEX suite. However, it can also be downloaded as a standalone program to enable end-users to play the recorded file. When a user receives an ARF link through email, they can open the link and play the file without having to launch the player. They can watch directly on the Web. However, to enable them to play the file offline, they will need to download the file and play it through the WebEX player. The player also allows for the conversion of the .arf file into WMV, MP4 or SWF format. The software is available in Windows version and Mac version.

Các loại file được mở bởi NBR Player Execute Module

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NBR Player Execute Module có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ARF

Download NBR Player Execute Module

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *