NBS Specifier

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NBS Specifier - NA

Phần mềm NBS Specifier

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NBS Specifier là phần mềm gì?

NBS Specifier là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NBS Specifier là Version NA (cập nhật NA)

NBS Specifier là một bộ chương trình phần mềm đặc điểm kỹ thuật từ RIBA Các doanh nghiệp, phát triển cho ngành công nghiệp xây dựng. Các chương trình đặc điểm kỹ thuật cung cấp xây dựng các nhà thiết kế, kỹ sư, kiến ​​trúc sư và các tiện ích khác nhau để giúp họ với thiết kế process.There năm chương trình chính bao gồm trong bộ: NBS Tạo, NBS Xây dựng, NBS Cảnh, NBS Scheduler, và NBS trong nước Thông số kỹ thuật. NBS plug-in cũng được cung cấp bởi các nhà phát triển, mở rộng các chức năng của chương trình của họ. Mỗi chương trình có nhiều tính năng độc đáo của riêng mình, cho phép người dùng lựa chọn phần mềm dựa trên thông số kỹ thuật và các yêu cầu chính xác của họ. NBS Tạo là một trong những chương trình mới được phát triển bởi RIBA Doanh nghiệp. Phần mềm này cho phép người dùng tạo ra một phác thảo cho thông số kỹ thuật dự án của họ, và sau đó thêm các chi tiết và loại như các tiến bộ quá trình thiết kế. NBS Building mặt khác, cung cấp cho người dùng một bộ sẵn sàng để sử dụng kỹ thuật điều khoản, điều kiện chung và các yêu cầu, mà họ có thể sử dụng cho các dự án của họ. Các mẫu hoàn toàn có thể chỉnh sửa, cho phép người dùng nhập vào thông số kỹ thuật riêng của họ đối với từng loại dự án. Các chương trình này có sẵn trên cơ sở thuê bao. Yêu cầu chung bao gồm Internet Explorer 7, Microsoft .NET Framework 2.0, và hệ điều hành Windows.

What is NBS Specifier?

NBS Specifier is a suite of specification software programs from RIBA Enterprises, developed for the construction industry. The specification programs provide building designers, engineers, and architects with various utilities to help them with the design process.There are five main programs included in the suite: NBS Create, NBS Building, NBS Landscape, NBS Scheduler, and NBS Domestic Specification. NBS plug-ins are also provided by the developers, to extend the functionality of their programs. Each of these programs has its own unique features, allowing the user to choose software based on their exact specifications and requirements. NBS Create is one the newer programs developed by RIBA Enterprises. This software allows the user to create an outline for their project specs, and then add details and categories as the design process progresses. NBS Building on the other hand, provides the user with a set of ready-to-use specs clauses, general conditions and requirements, which they can utilize for their projects. The templates are fully editable, allowing the user to input their own specifications for each project type. These programs are available on a subscription basis. General requirements include Internet Explorer 7, Microsoft .NET Framework 2.0, and Windows Operating System.

Các loại file được mở bởi NBS Specifier

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NBS Specifier có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NBSPRLMPRLMSPECSTDPRLMSTDSPEC

Download NBS Specifier

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *