NCdownloader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NCdownloader - NA

Phần mềm NCdownloader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NCdownloader là phần mềm gì?

NCdownloader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NCdownloader là Version NA (cập nhật NA)

NCdownloader là phần mềm quà cho người dùng một chương trình quản lý tải. Phần mềm bao gồm các công cụ khác nhau để xử lý tải như một công cụ dừng / tạm dừng và tiếp tục, và tải lên lịch cho phép người sử dụng để tự động tải tại một time.Developed cụ thể bằng cách SOLIBO ty TNHH phần mềm cho phép tải đa luồng, có thể dịch để tốc độ download nhanh hơn bởi vì các tập tin được chia thành nhiều phần, và sau đó tải về đồng thời; giảm sự xuất hiện của nút cổ chai băng thông, có nghĩa là không có cướp giao thông để làm chậm quá trình download. Bên cạnh đó, chương trình được kích hoạt để tổ chức các file download của người dùng để các có thể dễ dàng truy cập từ máy tính. Video đang được tải về từ Internet có thể được chuyển đổi sang một định dạng khác nhau. Cụ thể hơn, chương trình đã tích hợp sẵn trong Flash video (FLV) chuyển đổi, có thể được thiết lập để chạy tự động để các tập tin FLV được tải về sẽ tự động được chuyển đổi thành một file MPEG hoặc AVI. Các chương trình tích hợp với chương trình AV mặc định của người dùng để kiểm tra xem các tập tin đang được tải về sẽ không gây bất kỳ loại rủi ro trên hệ thống.

What is NCdownloader?

NCdownloader is software that presents the user with a program for managing downloads. The software includes various tools for handling downloads such as a stop/pause and resume tool, and a download scheduler that enable the user to automate downloads at a specific time.Developed by SOLIBO Ltd. the software allows for multi-threaded downloads, which translates to a faster download speed because files are split into sections, and then downloaded simultaneously; reducing the occurrence of bandwidth bottleneck, which means that there is no traffic holdup to slow down the download process. In addition, the program is enabled to organize the user’s downloaded files so that these can be easily accessed from the computer. Videos being downloaded from the Internet may be converted into a different format. More specifically, the program has a built-in Flash video (FLV) converter, which can be set to run automatically so that the FLV file being downloaded is automatically converted into an MPEG or AVI file. The program integrates with the user’s default AV program to check that the file being downloaded will not pose any type of risk on the system.

Các loại file được mở bởi NCdownloader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NCdownloader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NCdownloader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *