NCP Secure Entry Client

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NCP Secure Entry Client - NA

Phần mềm NCP Secure Entry Client

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NCP Secure Entry Client là phần mềm gì?

NCP Secure Entry Client là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NCP Secure Entry Client là Version NA (cập nhật NA)

Các NCP Secure Entry Khách hàng là một thành phần của Next Generation Network Access Technology NCP rằng chặt kết nối VPN cho máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng máy tính chạy trên hệ điều hành Windows và Mac. Là một giải pháp phần mềm, chương trình sẽ tự động chọn các chính sách phù hợp tường lửa và các phương tiện truyền thông tốt nhất có thể, khả năng kết nối điều khiển internet và tu thiết lập một đường hầm VPN. Một ngăn chặn khóa tham số cố ý hay vô tình thiết lập cấu hình được xác định tập trung thay đổi bởi người sử dụng. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp hỗ trợ cho phần cứng 3G và 4G.

What is NCP Secure Entry Client?

The NCP Secure Entry Client is a component of NCP's Next Generation Network Access Technology that secures VPN connections for desktop, laptop or tablet PCs running on Windows and Mac operating systems. As a software solution, the program automatically selects the appropriate firewall policy and the best possible communication medium, controls internet connectivity and initiates the setup of a VPN tunnel. A centrally defined parameter lock prevents intentional or accidental configuration setting changes by users. In addition, the program provides support for 3G and 4G hardware.

Các loại file được mở bởi NCP Secure Entry Client

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NCP Secure Entry Client có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PCFSPDWGEWGX

Download NCP Secure Entry Client

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *