NeoDownloader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NeoDownloader - NA

Phần mềm NeoDownloader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NeoDownloader là phần mềm gì?

NeoDownloader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NeoDownloader là Version NA (cập nhật NA)

Chương trình này được sử dụng cho số lượng lớn các tập tin tải về từ Internet. Thông thường nó được thiết kế để xem hàng ngàn hình ảnh, video, mp3, và các tập tin khác tự động. Nó là đơn giản để sử dụng: xác định một liên kết và bắt đầu quá trình download của một bộ sưu tập hoặc nhiều phòng triển lãm. Kéo và thả cũng làm việc từ trình duyệt vào giỏ nổi của phần mềm. Một built-in trình xem ảnh và media player có mặt cho phép người dùng ngay lập tức xem các tập tin đã tải về. File còn có thể được xem trong một trình chiếu. NeoDownloader đi kèm với một cơ sở dữ liệu trực tuyến của dự án sẵn sàng để sử dụng và hình nền của các đối tượng khác nhau. Pop-up bị chặn phần mềm này và rất dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Dễ dàng tải về bằng cách chọn hình ảnh, âm thanh và video; sử dụng các URL và danh sách các URL và có thể tải về từ hầu hết các trang web bao gồm tài liệu TGP và những site có password bảo vệ. File còn có thể được lưu lại dưới dạng ZIP / RAR lưu trữ.

What is NeoDownloader?

This program is used for bulk download of files from the Internet. Usually it is intended to view thousands of pictures, video, mp3, and other files automatically. It is simple to use: specify a link and begin the download of a gallery or multiple galleries. Drag and drop also works from the browser to the software's floating basket. A built-in image viewer and media player is present to allow users to immediately view the downloaded file. Files can also be viewed in a slideshow. NeoDownloader comes with an online database of ready-to-use projects and wallpapers of various subjects. Pop-ups are blocked from this software and is easy to use for beginners. Easy download by choosing images, audio, and videos; use URLs and lists of URLs and can download from almost any site including TGP and password protected sites. Files can also be saved as ZIP/RAR archives.

Các loại file được mở bởi NeoDownloader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NeoDownloader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NDPRJ

Download NeoDownloader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *