NeroExpress Starter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NeroExpress Starter - NA

Phần mềm NeroExpress Starter

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NeroExpress Starter là phần mềm gì?

NeroExpress Starter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NeroExpress Starter là Version NA (cập nhật NA)

Nero Express là một phiên bản đơn giản của ROM Nero Burning, đó là nhắm vào người dùng entry-level. Nó có sẵn với bộ phần mềm Nero. Mặc dù Nero Express là không giống như Nero Burning ROM đầy đủ tính năng, nó cũng có tính năng một giao diện người dùng sắp xếp hợp lý hơn, và cũng cung cấp một loạt các tính năng mà những người được cung cấp bởi Windows. Nero Express cũng được tích hợp vào bộ phần mềm Nero, đặc biệt là vào các phiên bản OEM của phần mềm này, mà thiếu ROM Nero Burning. neroexpress.exe thường gắn liền với tên định danh của NeroExpress10CopyCD. Đây cũng là nhận dạng của phần mềm, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, AutoplayHandlers, Handlers, và NeroExpress10. autoplay nó sẽ quét phương tiện di động khi nó đến, bằng cách tìm kiếm các loại nội dung đa phương tiện như âm nhạc, video, hoặc đồ họa. Khi một phương tiện rời đến, Windows sẽ xác định những hành động để thực hiện bằng cách đánh giá nội dung và so sánh nó để đăng ký xử lý cho nội dung đó. Đơn sau đó sẽ đăng ký một handler cho autoplay các sự kiện có liên quan đến một loại phương tiện truyền thông.

What is NeroExpress Starter?

Nero Express is a simplified version of the Nero Burning ROM, that is targeted at entry-level users. It is available with the Nero software suite. Although Nero Express is not the same as the full-featured Nero Burning ROM, it also features a more streamlined user interface, and also offers a range of features that the ones offered by Windows. Nero Express is also integrated into the Nero software suite, especially into the OEM editions of this software, which lacks the Nero Burning ROM. neroexpress.exe is typically associated with the identifier name of NeroExpress10CopyCD. It is also the identifier of software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, AutoplayHandlers, Handlers, and the NeroExpress10. Its autoplay will scan removable media when it arrives, by looking for media content types such as music, video, or graphics. When a removable medium arrives, Windows will determine what actions to perform by evaluating the content and comparing it to register handlers for that content. An application will then register a handler for autoplay events that are associated with a type of media.

Các loại file được mở bởi NeroExpress Starter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NeroExpress Starter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CUEIMGISONBSNBVNHBNHDNHFNHVNMDNR3NR4NRANRBNRCNRDNRENRGNRHNRINRJNRMNRSNRUNRVNRW

Download NeroExpress Starter

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *