NETSCAPE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NETSCAPE - NA

Phần mềm NETSCAPE

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NETSCAPE là phần mềm gì?

NETSCAPE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NETSCAPE là Version NA (cập nhật NA)

Netscape là một loạt các trình duyệt web mà đi ban đầu từ Netscape Communications Corporation. Công ty này hiện nay là một công ty con của AOL. Sau khi cuộc chiến trình duyệt đầu tiên, Netscape đã được ngưng và hỗ trợ cho tất cả các trình duyệt Netscape và các sản phẩm khách hàng được chấm dứt vào ngày 01 tháng 3 năm 2008. Nó là một công cụ duyệt web. Netscape Navigator có thể mở nhiều trang web trong một cửa sổ. Mỗi trang web cũng mở một tab khác nhau. Người sử dụng cũng có thể đánh dấu tất cả các trang web được mở trong một cửa sổ chỉ với một cú nhấp chuột. Một phiên bản beta của chương trình lần đầu tiên được phát hành vào tháng 6 năm 2007, và phiên bản chính thức được phát hành vào tháng 10 năm 2007.

What is NETSCAPE?

Netscape is a series of web browsers that come originally from Netscape Communications Corporation. This company is now a subsidiary of AOL. After the first browser war, Netscape was discontinued and support for all Netscape browsers and client products were terminated on March 1, 2008. It is a web browsing tool. Netscape Navigator can open multiple sites in one window. Each site also opens a different tab. Users can also bookmark all sites that are opened in one window with just one click. A beta of the program was first released on June 2007, and the final version was released on October 2007.

Các loại file được mở bởi NETSCAPE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NETSCAPE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NETSCAPE

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *