netviz Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download netviz Application - NA

Phần mềm netviz Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

netviz Application là phần mềm gì?

netviz Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của netviz Application là Version NA (cập nhật NA)

Mạng Visualizer hoặc NetViz, trong ngắn hạn, là một chương trình Python dành cho người dùng với các thiết bị màn hình trên mạng LAN của họ hoặc một phần nhỏ của Internet. Nó là một giao diện quan trọng đối với thông tin về các địa chỉ MAC và IP của những thiết bị này. Người dùng có thể thiết lập phạm vi để tìm kiếm bằng cách ranh giới của mạng LAN của người dùng bằng cách sử dụng nút 'Tìm Phạm vi' hoặc thông qua IP người dùng gõ. Một danh sách các máy Mac được theo dõi cũng có sẵn. Nếu một trong những máy Mac theo dõi cây trồng lên trên mạng LAN, chương trình hiển thị IP của MAC này.

What is netviz Application?

NETwork VIsualiZer or NetViz, in short, is a Python program intended for users to monitor devices on their LAN or a small section of the Internet. It is an important interface for information on the MAC addresses and IPs of those devices. Users can set the range to search either by the boundaries of the users’ LAN using the "Find Range" button or through user-typed IPs. A list of tracked MACs is also available. If any of these tracked MACs crops up on the LAN, the program displays the IP of this MAC.

Các loại file được mở bởi netviz Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm netviz Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NVW

Download netviz Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *