NetWorks/OTDR Application

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetWorks/OTDR Application - NA

Phần mềm NetWorks/OTDR Application

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetWorks/OTDR Application là phần mềm gì?

NetWorks/OTDR Application là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetWorks/OTDR Application là Version NA (cập nhật NA)

Các ứng dụng OTDR hoặc OTDR thi đua phần mềm từ Công ty Anritsu Instruments là một chương trình quản lý cho dữ liệu quang Thời Reflectometer Domain. Quang Reflectometers miền thời gian hoặc OTDRs là các thiết bị sử dụng trong việc đánh giá các loại cáp quang: các thiết bị này có khả năng sản xuất dữ liệu rất quan trọng để ước tính chiều dài, những lỗi lầm và sự suy giảm trong sợi thuộc loại này. Kể từ khi dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị này có thể đáng kể, đặc biệt là khi các loại cáp chất xơ có liên quan, phân tích dữ liệu có thể tốn thời gian nếu như chương trình quản lý thi đua Software OTDR Anritsu của không used.The OTDR thi đua phần mềm cho phép người dùng để xử lý dữ liệu của họ trên máy tính của họ và cũng cho phép các hoạt động hàng loạt cho dấu vết tập tin format và cập nhật. Nó có thể hiển thị một số dấu vết tại cùng một thời gian cho việc truy cập dữ liệu thông minh hơn và so sánh và cũng có chức năng đó không chỉ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các mẫu ngay lập tức, mà còn cung cấp cho họ với các công cụ mà họ cần để làm của riêng của họ. Hơn nữa, nó bao gồm các tiện ích báo cáo công bố sẵn sàng cho chương trình reports.The bài phân tích được thực hiện cho hệ điều hành Windows cao hơn so với 95 và 98 và kết hợp các phong cách Windows trong thiết kế giao diện của nó. Nó có 6 địa phương hóa có sẵn.

What is NetWorks/OTDR Application?

The OTDR Application or OTDR Emulation Software from the Anritsu Instruments Company is a management program for Optical Time-Domain Reflectometer data. Optical time-domain Reflectometers or OTDRs are devices used in evaluating optical cables: these devices are capable of producing data crucial to estimations of length, faults and attenuation in fibers of this type. Since the data collected by these devices can be considerable, especially when high-fiber cables are involved, data analysis can be time-intensive if management programs like Anritsu’s OTDR Emulation Software are not used.The OTDR Emulation Software allows users to process their data on their computers and also allows batch operations for trace file reformatting and updates. It can display several traces at the same time for smarter data access and comparison and also has functions that not only give users access to instant templates, but also provide them with the tools they need to make their own. Furthermore, it includes publication-ready reporting utilities for post-analysis reports.The program is made for Windows operating systems higher than 95 and 98 and incorporates the Windows style in its interface design. It has 6 available localizations.

Các loại file được mở bởi NetWorks/OTDR Application

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetWorks/OTDR Application có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NetWorks/OTDR Application

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *