NetXfer Download Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NetXfer Download Manager - NA

Phần mềm NetXfer Download Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NetXfer Download Manager là phần mềm gì?

NetXfer Download Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NetXfer Download Manager là Version NA (cập nhật NA)

NetXfer Download Manager hay còn gọi là Net Transport, là một chương trình download manager được xây dựng bởi Xi. Nó còn được gọi là NetTransport. Chương trình này cung cấp hỗ trợ cho nhiều giao thức trực tuyến, chẳng hạn như RTSPs, eMule, FTP, BitTorrent, HTTP và HTTPS. Điều này cho phép người dùng tải tập tin của họ từ các dịch vụ Internet với tốc độ nhanh hơn. Chương trình này có thể tự động đóng cửa hệ thống một lần tải của người dùng đã kết thúc. Nó cũng có một sự hỗ trợ đa ngôn ngữ cho giao diện người dùng. Multi-đề có thể được sử dụng cho tất cả các loại luồng giao thức để giảm bớt số lượng thời gian tải về. NetXfer Download Manager cũng có thể sử dụng một số máy chủ FTP. Nó cho phép người dùng giữ nhiều cơ sở dữ liệu khi đăng nhập vào Windows sử dụng nhiều tên người dùng. Phần mềm này cũng cung cấp một quản lý Scheduler. Điều này có thể được sử dụng để tải tập tin tại một thời điểm nhất định và ngày. Một tính năng được gọi là Sniffer URL cũng có sẵn, và điều này được sử dụng để thu thập địa chỉ máy chủ thực sự mà người sử dụng có thể tìm thấy file được download. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cho phép người dùng thay đổi việc sử dụng của họ về băng thông. NetXfer Download Manager làm cho nó có thể để sửa đổi cách mạng băng thông được sử dụng trong khi tung ra chương trình.

What is NetXfer Download Manager?

NetXfer Download Manager, also known as Net Transport, is a download manager program built by Xi. It is also known as NetTransport. This program offers support for several online protocols, such as RTSPs, eMule, FTP, BitTorrents, HTTP and HTTPS. This lets users download their files from Internet services at a quicker speed. This program can automatically close down the system once the users’ downloads are finished. It also has a multilingual support for the user interface. Multi-threads can be utilized for all kinds of streaming protocols to lessen the amount of downloading time. NetXfer Download Manager also offers access to some FTP servers. It lets users keep many databases when signing into Windows using several usernames. This software also provides a Scheduler Manager. This can be utilized for downloading files at a certain time and date. A feature known as the URL Sniffer is also available, and this one is used for acquiring real host addresses where users can find downloaded files. Aside from this, the app also allows users to make changes to their usage of bandwidth. NetXfer Download Manager makes it possible to modify how online bandwidth is used while launching the program.

Các loại file được mở bởi NetXfer Download Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NetXfer Download Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TORRENT

Download NetXfer Download Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *