Netzip Classic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Netzip Classic - NA

Phần mềm Netzip Classic

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Netzip Classic là phần mềm gì?

Netzip Classic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Netzip Classic là Version NA (cập nhật NA)

Netzip cổ điển là một công cụ nén và giải nén từ RealNetworks phát triển cho các hệ thống chạy trên Windows. Theo mặc định, phần mềm tạo ra nén tài liệu lưu trữ ở định dạng ZIP; nhưng nó cũng có thể tạo ra tài liệu lưu trữ EXE tự giải nén, cho phép người dùng gửi những tập tin EXE cho người dùng mà không cần phải cài đặt một tiện ích giải nén trên machines.For họ giải nén tài liệu lưu trữ hoặc giải nén tập tin, phần mềm có khả năng lưu trữ mở được tạo ra trong bất kỳ các định dạng sau: ZIP, LHARC, TAR và ARJ. Người dùng có thể ngay lập tức xem các tập tin chứa trong một kho lưu trữ, theo một cách mà họ xem các tập tin trên Windows Explorer. Điều này có nghĩa rằng người dùng không cần phải giải nén tất cả các file đầu tiên trước khi nhận được một cái nhìn tốt ở tất cả các file. Để zip hoặc file giải nén, người dùng không phải mở chương trình từ menu Start, hoặc từ thư mục đích của nó. Nhấp chuột phải vào các kho lưu trữ sẽ tự động giải nén nó, trong khi kích chuột phải vào một tập tin sẽ khởi động việc bổ sung tool.In nén để nén và giải nén của nó tính năng, phần mềm còn cung cấp cho người dùng một trình quản lý download, mà về cơ bản mang lại cho họ sự lựa chọn tiến độ, tạm dừng hoặc tiếp tục tải.

What is Netzip Classic?

Netzip Classic is a zipping and unzipping tool from RealNetworks developed for systems that run on Windows. By default, the software creates compressed archives in ZIP format; but it is also able to create self-extracting EXE archives, allowing users to send these EXE files to users that do not have a decompression utility installed on their machines.For decompressing archives or extracting files, the software is capable of opening archives created in any of the following formats: ZIP, LHARC, TAR and ARJ. Users can immediately view files contained within an archive, in a way that they view files on Windows Explorer. This means that the user does not have to extract all files first before getting a good look at all the files. To zip or unzip files, the user does not have to open the program from the Start menu, or from its destination folder. Right-clicking on the archive will automatically unzip it, while right-clicking on a file will launch the zipping tool.In addition to its zipping and unzipping features, the software also provides the user with a download manager, which basically gives them the option to schedule, pause or resume downloads.

Các loại file được mở bởi Netzip Classic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Netzip Classic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123CDRDCADCXDIRDXDXRETXFSTLWPPREPRZRFTSDWWB1WB3WDBWG2WK1WK3WK4WQ1WQ2WT4WTA

Download Netzip Classic

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *