newlook

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download newlook - NA

Phần mềm newlook

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

newlook là phần mềm gì?

newlook là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của newlook là Version NA (cập nhật NA)

Newlook (thường là cách điệu như “Newlook”, uncapitalized) là một IDE có khả năng đồng bộ hóa những thay đổi trong mã với giao diện của ứng dụng. Được trang bị với những gì các nhà phát triển gọi là động cơ công nhận năng động, nó quản lý này bằng cách cho phép người sử dụng để dạy cho các ứng dụng để giải thích một chương trình một thời gian, sau đó phần mềm quản lý bảo trì GUI bằng cách riêng của mình trong chỉnh sửa mã. IDE cũng được trang bị với các tính năng tích hợp nhanh chóng mà cho phép các chương trình để tích hợp với các thiết bị và các ứng dụng của họ mà không nhiều phiền phức, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các dữ liệu được tổ chức bởi các ứng dụng. Khi kết hợp với lookserver, nó cũng có thể cung cấp các giao diện thiết bị cho một loạt các loại thiết bị mà không đòi hỏi người sử dụng để tạo ra một phiên bản mới của chương trình của mình cho tất cả các loại thiết bị anh ta muốn nó chạy trên. Ví dụ, người dùng sẽ không cần phải tạo ra một phiên bản mới của ứng dụng của mình chỉ đơn giản là để tạo ra một phiên bản di động của nó khi ông đã có một phiên bản PC đã sẵn sàng. thiết kế đơn giản hoá hơn nữa các vấn đề của IDE bằng cách cung cấp cho người dùng một kéo và thả thiết kế môi trường thiết kế tạo điều kiện nhanh chóng và trực quan.

What is newlook?

Newlook (typically stylized as “newlook”, uncapitalized) is an IDE that is capable of synchronizing changes in the code with an application’s interface. Equipped with what the developers call a dynamic recognition engine, it manages this by allowing users to teach the application to interpret a program one time, after which the software manages GUI maintenance by itself during code editing. The IDE is also equipped with quick integration features that allow the program to integrate with devices and their applications without much fuss, giving the user easy access to the data held by those applications. When combined with lookserver, it can also supply device interfaces for a variety of device types without requiring the user to make a new version of his program for every kind of device he wants it to run on. For instance, a user will not have to generate a new version of his application simply to create a mobile version of it when he already has a PC version ready. The IDE’s designer further simplifies matters by offering users a drag and drop designing environment that facilitates quick and intuitive design.

Các loại file được mở bởi newlook

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm newlook có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NLNLCNLL

Download newlook

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *