NewSoft CD Labeler

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NewSoft CD Labeler - NA

Phần mềm NewSoft CD Labeler

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NewSoft CD Labeler là phần mềm gì?

NewSoft CD Labeler là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NewSoft CD Labeler là Version NA (cập nhật NA)

NewSoft CD Labeler cho phép người dùng in ảnh yêu thích của mình hoặc một loạt các mẫu thiết kế trực tiếp lên đĩa CD, DVD, hoặc đĩa Blue-Ray với một bề mặt có thể in được. Người dùng có thể cài đặt NewSoft CD Labeler từ CD ROM được cung cấp với máy Anh của họ. Ông cũng có thể kiểm tra hệ điều hành được viết trên nhãn đĩa CD-ROM và làm theo các bước mà được áp dụng cho trường hợp của mình. Anh ta có thể sử dụng phần mềm NewSoft Labeler để thực hiện một nhãn đĩa trên máy tính Windows của mình. Sau đó, ông có thể in nhãn lên một đĩa in. Ông cũng có thể sử dụng phần mềm NewSoft CD Labeler để thực hiện một nhãn đĩa trên máy Macintosh của mình. Người dùng có thể in nhãn lên một in disc.The NewSoft CD Labeler có thể cá nhân nhãn đĩa CD / DVD cũng như bìa Jewel Box. máy Anh của người dùng có thể in trực tiếp lên bất kỳ loại phương tiện truyền thông đĩa in, trong đó bao gồm CD-R / RW, DVDR / RW, hoặc Blue-Rays. Các NewSoft CD Labeler chạy trên Windows 7, XP, 8, và Vista. Các NewSoft CD Labeler là một chương trình phần mềm được phát triển bởi Công nghệ NewSoft.

What is NewSoft CD Labeler?

NewSoft CD Labeler lets the user print his favorite photos or a variety of design templates directly onto CDs, DVDs, or Blue-Ray disc with a printable surface. Users can install their NewSoft CD Labeler from the CD ROM that is supplied with their Brother machine. He can also check the OS written on the CD-ROM label and follow the steps that are applicable to his case. He can use the NewSoft Labeler software to make a disc label on his Windows computer. He can then print the label onto a printable disc. He can also use the NewSoft CD Labeler software to make a disc label on his Macintosh. The user can print the label onto a printable disc.The NewSoft CD Labeler can personalize CD/DVD labels as well as Jewel Box covers. The user’s Brother machine can print directly onto any type of printable disc media, which includes CD-R/RWs, DVDR/RWs, or Blue-Rays. The NewSoft CD Labeler runs on Windows 7, XP, 8, and Vista. The NewSoft CD Labeler is a software program that is developed by NewSoft Technology.

Các loại file được mở bởi NewSoft CD Labeler

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NewSoft CD Labeler có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CLMCLS

Download NewSoft CD Labeler

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *