NexGen Media Player – a modern video player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NexGen Media Player - a modern video player - NA

Phần mềm NexGen Media Player - a modern video player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NexGen Media Player - a modern video player là phần mềm gì?

NexGen Media Player - a modern video player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NexGen Media Player - a modern video player là Version NA (cập nhật NA)

Jenkat Media, Inc., một công ty Internet có trụ sở tập trung vào nỗ lực giải trí, một nhà phát triển trò chơi giản dị và phân phối, xuất hiện với một ứng dụng có khả năng dễ dàng chơi mọi định dạng media. Đây là NexGen Media Player - Một video hiện đại. Rất nhiều các định dạng phương tiện truyền thông có sẵn hiện nay như công nghệ của chúng tôi phát triển. NexGen Media Player hỗ trợ một sự đa dạng rộng của các định dạng phương tiện truyền thông, chẳng hạn như: FLV, MKV, AVI, MP4, MP3, MPEG, vv cho biết ứng dụng là một máy nghe nhạc đa phương tiện không yêu cầu người dùng Web để tải về và cài đặt tập tin bổ sung quan trọng. Nó dựa trên một công cụ giải mã tích hợp thông minh. NexGen Media Player cho phép bạn chỉnh sửa và tùy chỉnh giao diện và giữ lại trong màn hình của bạn những gì là quan trọng. Để có thể tận dụng các ứng dụng phần mềm, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể. Mọi thông tin được cung cấp dưới theo cách riêng của bạn. Mục ứng dụng phần mềm ngay lập tức thu thập thông tin qua bạn để chắc chắn cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm thực tế của. Thông qua việc thiết lập các ứng dụng, một người ủy quyền Jenkat Truyền thông phải thường xuyên thu thập thông tin đặc biệt, giống như cụm từ khóa cũng như phần kết hợp với địa chỉ web hoặc URL hoàn chỉnh từ các trang web internet một người đi tới cũng như thêm những chi tiết này đến máy chủ để đảm bảo rằng quảng cáo cụ thể sẽ được hiển thị cho bạn khi bạn đang lướt web. Ứng dụng này không thu thập, lưu trữ, hoặc thậm chí tận dụng PII, và Jenkat Truyền thông không được PII, do sử dụng riêng của bạn về ứng dụng phần mềm đặc biệt này.

What is NexGen Media Player - a modern video player?

Jenkat Media, Inc., an Internet-based company focused on amusement endeavors, a casual game developer and distributor, came out with an application that has the ability to easily play all media formats. This is the NexGen Media Player – A Modern Video. A lot of media formats are available nowadays as our technology develops. NexGen Media Player supports a broad diversity of media formats, such as: FLV, MKV, AVI, MP4, MP3, MPEG, etc. The said application is a multimedia player doesn’t require Web users to download and install unimportant additional files. It relies on a clever built-in codec engine. NexGen Media Player allows you to edit and customize the interface and retain in your screen what is important. To be able to make use of the Software application, you might be requested to supply particular information. All information is supplied under your own accord. The Software application item instantly gathers information through you to definitely allow the actual Software’s providers service. Through setting up the application, a person authorize Jenkat Media to regularly gather particular information, like key phrases as well as portions associated with Web addresses or complete URLs from the internet websites a person go to as well as add these details to the server to ensure that specific ads will be displayed for you when you are surfing the web. The application doesn't gather, store, or even make use of PII, and Jenkat Media doesn't obtain PII, due to your own utilization of this particular Software application.

Các loại file được mở bởi NexGen Media Player - a modern video player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NexGen Media Player - a modern video player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NexGen Media Player - a modern video player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *