Nexon Game Manager

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nexon Game Manager - NA

Phần mềm Nexon Game Manager

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nexon Game Manager là phần mềm gì?

Nexon Game Manager là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nexon Game Manager là Version NA (cập nhật NA)

Nexon game Manager là ứng dụng mà tải bản vá lỗi lập trình và cài đặt chúng cho Nexon của bạn trò chơi điện tử như Combat Arms, Mabinogi, MapleStory, Dragon Nest và Vindictus. Nó sẽ truy cập vào máy tính của bạn thông qua kết nối Internet của bạn, và xác minh tài khoản đăng nhập Nexon của bạn. Nó sẽ kiểm tra các bản vá lỗi trò chơi của bạn để hội nhập tập tin. Nó sẽ khởi động tự tự động mỗi khi bạn chơi một trò chơi Nexon như là một phần hoàn thành cụ thể functions.Nexon game quản lý hoặc NGM có thể được tìm thấy trong hai địa điểm tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Trên Windows XP, nó có thể là C: Documents and Settings All Users Application Data NexonUS. Trên Windows Vista, 7 hoặc 8, nó nằm ở C: ProgramData NexonUS.

What is Nexon Game Manager?

Nexon Game Manager is the application that downloads programming patches and installs them for your Nexon computer games such as Combat Arms, Mabinogi, MapleStory, Dragon Nest and Vindictus. It will access your computer through your Internet connection, and verifies your Nexon account login. It will check your game patches for file integration. It will launch itself automatically every time you play a Nexon Game as part of completing specific functions.Nexon Game Manager or NGM can be found in two locations depending on your operating system. On Windows XP, it can be at C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataNexonUS. On Windows Vista, 7 or 8, it is located at C:ProgramDataNexonUS.

Các loại file được mở bởi Nexon Game Manager

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nexon Game Manager có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Nexon Game Manager

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *