Nexsoft Nexcel

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nexsoft Nexcel - NA

Phần mềm Nexsoft Nexcel

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nexsoft Nexcel là phần mềm gì?

Nexsoft Nexcel là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nexsoft Nexcel là Version NA (cập nhật NA)

Nexsoft Nexcel là một chương trình bảng tính tương đương với phần mềm Excel của Microsoft Office. Như vậy, nó có thể thực hiện hầu hết các chức năng của Excel: nó có thể được sử dụng để xây dựng bảng dữ liệu, để tạo cơ sở dữ liệu, hoặc cho các lập trình tự động tính toán các hình thức dữ liệu. Nó đã thực sự bổ sung vào một văn phòng bộ trở lại vào năm 2002 bởi Nexsoft hợp tác với Haansoft, một nhà xuất bản chương trình văn phòng: mục đích cụ thể của sự hợp tác này là để phá vỡ tổ chức của Microsoft trên thị trường phần mềm văn phòng tại Hàn Quốc bằng cách cung cấp một lựa chọn địa phương. Nexsoft Nexcel có thể được sử dụng bởi cả hai mới bắt đầu và người dùng phần mềm bảng tính tiên tiến. Nó cũng có thể mở file được tạo bằng Microsoft Excel, hứa hẹn khả năng tương thích với hầu hết các định dạng tập tin bảng tính hiện có. Đó là trọng lượng nhẹ và tiêu thụ rất ít bộ nhớ của máy tính trong quá trình sử dụng, vì nó hạn chế sử dụng bộ nhớ của nó để chỉ những gì là thực sự cần thiết. Nexsoft Nexcel tương thích với các Hangul (nội địa Hàn Quốc) phiên bản của Windows XP, Windows 2000, Windows Me, và Windows 98. Nó đòi hỏi ít nhất một bộ xử lý Pentium 166MHz để chạy trên một hệ thống và chiếm khoảng 200MB không gian ổ cứng. Nó cũng đòi hỏi tối thiểu là 64MB RAM.

What is Nexsoft Nexcel?

Nexsoft Nexcel is a spreadsheet program comparable to Microsoft Office’s Excel software. As such, it can perform most of Excel’s functions: it can be used for building data sheets, for database creation, or for programming auto-calculating data forms. It was actually added to an office suite back in 2002 by Nexsoft in partnership with Haansoft, another office program publisher: the specific aim of the partnership was to break Microsoft’s hold on the office suite market in Korea by offering a local alternative. Nexsoft Nexcel can be used by both beginners and advanced spreadsheet software users. It can also open files created with Microsoft Excel, promising compatibility with most existing spreadsheet file formats. It is lightweight and consumes very little of the computer’s memory during usage, as it restricts its memory usage to only what is absolutely necessary. Nexsoft Nexcel is compatible with the Hangul (Korean localization) versions of Windows XP, Windows 2000, Windows Me, and Windows 98. It requires at least a Pentium 166MHz processor to run on a system and occupies about 200MB of hard drive space. It also requires a minimum of 64MB of RAM.

Các loại file được mở bởi Nexsoft Nexcel

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nexsoft Nexcel có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HSTNXLNXTXLSX

Download Nexsoft Nexcel

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *