NextFTP

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NextFTP - NA

Phần mềm NextFTP

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NextFTP là phần mềm gì?

NextFTP là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NextFTP là Version NA (cập nhật NA)

phần mềm NextFTP Toxsoft là một khách hàng FTP linh hoạt có thể xử lý cả hai nhu cầu FTP của một người mới và một chuyên gia của. Chương trình này chỉ có trong tiếng Nhật. Nó cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình để trưng bày, với những người dùng được cung cấp tùy chọn của việc xem thư mục trong một cấu trúc cây và tách cửa sổ cho chế độ xem đa cửa sổ. Nó cũng có hỗ trợ cho IPv6 cũng như mã hóa để bảo vệ chuyển file qua SSL. Phần mềm này có chức năng kết nối dễ dàng mà tiết kiệm cho người dùng rất nhiều thời gian và công sức cấu hình. Nó cũng có thể được thiết lập để tự động kết nối lại nếu kết nối bao giờ bỏ cuộc. Nó có chức năng nhập khẩu, khả năng loại tập tin kết hợp vào các ứng dụng nhất định và mở các tập tin trong một cửa sổ bên ngoài, nhiều chế độ chuyển tập tin, và khả năng so sánh các thuộc tính file như timestamps và kích cỡ. Chương trình chạy trên Windows (với một phiên bản đặc biệt được cung cấp cho người dùng 64-bit) và hỗ trợ kéo và thả chức năng của hệ điều hành. Nó có khả năng chuyển tốc độ cao cho các trang web, một tùy chọn xem trước cho thấy nội dung tập tin (đó cũng là một khán giả đơn giản cho nhiều mục đích giống nhau) và hỗ trợ Unicode đầy đủ.

What is NextFTP?

Toxsoft’s NextFTP software is a flexible FTP client that can handle both a novice’s FTP needs and an expert’s. The program is available only in Japanese. It offers multiple configuration options for display, with users being given the option of viewing folders in a tree structure and splitting the window for multi-window view. It also has support for IPv6 as well as encryption for protecting file transfers over SSL. The software has an easy connect functionality that saves the user a lot of time and configuration effort. It can also be set up to automatically reconnect if the connection ever drops out. It has an import function, the ability to associate file types to certain applications and open the files in an external window, multiple file transfer modes, and the ability to compare files’ properties such as timestamps and sizes. The program runs on Windows (with an edition specifically offered for 64-bit users) and supports the OS’s drag and drop functionality. It has high speed transfer abilities for websites, a preview option for seeing file contents (there is also a simple viewer for much the same purpose) and full Unicode support.

Các loại file được mở bởi NextFTP

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NextFTP có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NXF

Download NextFTP

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *