NH Backup

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NH Backup - NA

Phần mềm NH Backup

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NH Backup là phần mềm gì?

NH Backup là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NH Backup là Version NA (cập nhật NA)

NH Backup là một chương trình được thiết kế bởi Anders Petersson cung cấp cho người dùng một tiện ích sao lưu. Người dùng có thể tùy chọn để thư mục toàn bộ sao lưu hoặc các tập tin cá nhân. Phần mềm này sẽ tạo ra một báo cáo dự phòng để cung cấp cho người dùng với các chi tiết về quá trình sao lưu. Bản báo cáo cho người dùng biết nếu việc sao lưu đã bị bỏ qua hoặc nếu các tập tin đã bị xóa trong quá trình sao lưu. Bản báo cáo cũng bao gồm thông tin về số lượng các tập tin đã được quét và cập nhật, cũng như số lượng các tập tin sao lưu, số lượng thư mục được tạo ra, và nếu thư mục nhất định đã bị xóa. Khi tạo một bản sao lưu của một thư mục, người dùng được cung cấp với một vài lựa chọn. Người dùng có thể chọn để loại bỏ một số tập tin từ thư mục để chương trình sẽ không tạo ra một bản sao lưu các tập tin, và nếu các tập tin sao lưu nên được nén hay không. Một tính năng khác của phần mềm là lựa chọn để khởi động lại hoặc tắt máy tính khi sao lưu đã được hoàn thành. NH Sao lưu được phân phối như phần mềm chia sẻ. Một phiên bản dùng thử 30 ngày miễn phí của phần mềm cũng có sẵn.

What is NH Backup?

NH Backup is a program designed by Anders Petersson that provides the user with a backup utility. The user has the option to backup entire folders or individual files. The software generates a backup report to provide the user with details about the backup process. The report tells the user if backup tasks were skipped or if files were deleted during the backup process. The report also includes information on the number of files that were scanned and updated, as well as the number of files backed up, number of directories created, and if certain directories were deleted. When creating a backup of a folder, the user is provided with several options. The user can choose to eliminate certain files from the folder so the program will not create a backup of these files, and if the backed up files should be compressed or not. One other feature of the software is the option to restart or shut down the computer once backup has been completed. NH Backup is distributed as shareware. A free 30-day trial version of the software is also available.

Các loại file được mở bởi NH Backup

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NH Backup có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NH Backup

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *