NI LabWindows/CVI

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NI LabWindows/CVI - NA

Phần mềm NI LabWindows/CVI

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NI LabWindows/CVI là phần mềm gì?

NI LabWindows/CVI là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NI LabWindows/CVI là Version NA (cập nhật NA)

LabWindows National Instruments’ / CVI (C cho Virtual Instrumentation) một ANSI C tích hợp môi trường phát triển mà đã được khoảng khoảng 25 năm, khi nó lần đầu tiên được phát hành vào năm 1987 cho hệ điều hành DOS. Sau đó, nó được cấu hình lại để làm việc cho Windows và làm việc với phần mềm thiết bị đo đạc ảo gọi LabView, được phát triển bởi cùng một công ty; Tuy nhiên sau này được nhắm mục tiêu nhiều hơn cho các nhà khoa học, trong khi LabWindows là cho các kỹ sư phần mềm đang sử dụng để thao tác dựa trên văn bản lập trình languages.Simply đặt, LabWindows / CVI (hoặc nhiều hơn thường được gọi là CVI) là một IDE dùng để tạo ra các công cụ ảo. Điều này khác với các công cụ phần cứng truyền thống như mét kỹ thuật số được sử dụng để chỉ một tập hợp cụ thể của sự kiện hoặc kích thích, làm cho chúng rất hạn chế; một công cụ ảo thay vì sử dụng một phần cứng có sẵn (và kỹ thuật tương tự) trong một máy tính để mô phỏng những gì cụ đo truyền thống có thể thực hiện; ví dụ như một công cụ chuyển đổi có thể được sử dụng như một dao động. CVI có một số thư viện phần cứng bao gồm trong gói, cộng với một người thợ xây GUI với giao diện người dùng các chức năng và các phiên bản components.New của LabWindows / CVI cũng tận dụng lợi thế của nhiều lõi trong một máy tính hiện đại để cung cấp hiệu suất nhanh hơn.

What is NI LabWindows/CVI?

National Instruments’ LabWindows/CVI (C for Virtual Instrumentation) an ANSI C integrated development environment which has been around for about 25 years, when it was first released in 1987 for DOS. Subsequently, it was reconfigured to work for Windows and works with virtual instrumentation software called LabView, which is developed by the same company; however the latter is targeted more for scientists, while LabWindows is for software engineers who are used to manipulating text-based programming languages.Simply put, LabWindows/CVI (or more commonly called CVI) is an IDE used to create virtual instruments. This differs from traditional hardware instruments such as digital meters that are used for only a specific set of event or stimulus, making them very limited; a virtual instrument instead uses an available (and technically similar) hardware in a computer to emulate what traditional metering instruments could perform; for example a converter may be used as an oscilloscope. CVI has several hardware libraries included in the package, plus a GUI builder with UI functions and components.New versions of LabWindows/CVI also take advantage of multiple cores in a modern computer to deliver faster performance.

Các loại file được mở bởi NI LabWindows/CVI

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NI LabWindows/CVI có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CCWSFPHPRJUIR

Download NI LabWindows/CVI

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *