Nick Jr Bingo

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nick Jr Bingo - NA

Phần mềm Nick Jr Bingo

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nick Jr Bingo là phần mềm gì?

Nick Jr Bingo là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nick Jr Bingo là Version NA (cập nhật NA)

Nick Jr Bingo là một trò chơi bingo dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Trò chơi có nhân vật nổi tiếng như Dora, Diego và Boots. Có ba mức độ khó khăn: dễ, trung bình và khó khăn. Người chơi có thể tùy chọn để chọn những khó khăn cấp độ để chơi. Ngoài ra còn có chế độ ba trò chơi mà trẻ em có thể lựa chọn: hình dạng và màu sắc, chữ và số, và màu sắc và bạn bè Nick Jr.. Với mỗi chơi trò chơi, trẻ em kiếm tiền ảo, mà họ có thể sử dụng để mua hàng. Các giải thưởng cuối cùng để được chiến thắng, hay cụ thể hơn, để được “mua” là lựa chọn để in các trò chơi. Item giá khởi điểm 5, và đi tất cả các con đường lên đến 50, trong từng bước của 5. Ngoài ra còn có trò chơi mini khác nhau mà trẻ em có thể chơi. Mini game thường xuất hiện theo chu kỳ. Trẻ em có thể kiểm tra các trò chơi đầu tiên thông qua các phiên bản dùng thử được cung cấp trên trang của trò chơi tại Nick Jr., hoặc nhà phân phối game trực thuộc khác. Yêu cầu hệ thống điều hành bất kỳ một trong những phiên bản Windows sau: XP, Vista hoặc 7. DirectX 9.0 hoặc cao hơn cũng là bắt buộc.

What is Nick Jr Bingo?

Nick Jr. Bingo is a bingo game intended for kids aged between 5 and 6 years old. The game features popular characters like Dora, Diego and Boots. There are three difficulty levels: easy, medium and hard. The player has the option to select which difficulty level to play. There are also three game modes that kids can choose from: shapes and colors, letters and numbers, and colors and Nick Jr. friends. With every game play, kids earn virtual money, which they can use to buy items. The ultimate prize to be won, or more specifically, to be “purchased” is the option to print the game. Item price starts at 5, and goes all the way up to 50, in increments of 5. There are also different mini games that kids can play. Mini games generally appear at intervals. Kids can test the game first through the trial version provided on the game’s page at Nick Jr., or other affiliated gaming distributors. Operating System requirements are any one of the following Windows versions: XP, Vista or 7. DirectX 9.0 or higher is also required.

Các loại file được mở bởi Nick Jr Bingo

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nick Jr Bingo có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Nick Jr Bingo

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *