NinjaTrader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NinjaTrader - NA

Phần mềm NinjaTrader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NinjaTrader là phần mềm gì?

NinjaTrader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NinjaTrader là Version NA (cập nhật NA)

NinjaTrader là phần mềm từ công ty trụ sở ở Mỹ, Ninja Trader LLC. Phần mềm này cung cấp cho người dùng một chương trình có tính năng tiện ích khác nhau và các ứng dụng cho kinh doanh trong thị trường chứng khoán. Chương trình này là phù hợp cho thương nhân chuyên nghiệp cũng như cá nhân có nhu cầu bắt đầu vào một giao dịch career.When chương trình được khởi động, trung tâm điều khiển được hiển thị. Đây là nơi mà các nhà kinh doanh sẽ bắt đầu theo dõi và củng cố tất cả các thông tin cho kinh doanh chứng khoán. Các tùy chọn chính trên thanh menu là File, Công cụ và Trợ giúp. Khi người dùng nhấp vào bất kỳ trong số này, một xuất hiện trình đơn thả xuống, có chứa tất cả các tùy chọn được cung cấp cho user.Under menu File, người dùng có thể tạo ra một biểu đồ mới hoặc mở một bảng xếp hạng, tải hay tiết kiệm không gian làm việc và kết nối với dữ liệu cụ thể các nhà cung cấp. Dưới tab Tools, người dùng có thể mở Instrument Manager, Lịch sử Data Manager hoặc NinjaScript. Thông tin Tabs, đó là trực tiếp dưới thanh trình đơn, cung cấp cho người dùng các tùy chọn tab sau: Đơn đặt hàng, chiến lược, hành quyết, Vị trí, Tài khoản, Hiệu suất và Đăng nhập tài khoản. Phiên bản miễn phí cho phép người dùng sử dụng tất cả các công cụ cơ bản của chương trình; Tuy nhiên, kinh doanh trực tiếp qua tài khoản môi giới, người dùng sẽ được yêu cầu để mua phần mềm. Các phiên bản trả tiền cho phép người dùng kết nối với một nhà cung cấp môi giới.

What is NinjaTrader?

NinjaTrader is software from US-based Company, Ninja Trader LLC. The software provides the user with a program that features various utilities and applications for trading in the stock market. The program is suitable for professional traders as well as individuals who wish to start on a trading career.When the program is launched, the Control Center is displayed. This is where the trader will start tracking and consolidation of all information for stock trading. The main options on the menu bar are File, Tools and Help. When the user clicks on any of these, a dropdown menu appears, containing all of the options provided for the user.Under the File menu, the user can create a new chart or open a chart, load or save workspaces and connect to specific data providers. Under the Tools tab, the user may open the Instrument Manager, Historical Data Manager or NinjaScript. The Information Tabs, which is directly under the menu bar, provides the user with the following tab options: Orders, Strategies, Executions, Positions, Accounts, Account Performance and Log. The free version allows the user to utilize all of the basic tools of the program; however, for live trading via a brokerage account, the user will be required to purchase the software. The paid version allows the user to connect to a brokerage provider.

Các loại file được mở bởi NinjaTrader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NinjaTrader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NTBK

Download NinjaTrader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *