npEfdsWCtrl

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download npEfdsWCtrl - NA

Phần mềm npEfdsWCtrl

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

npEfdsWCtrl là phần mềm gì?

npEfdsWCtrl là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của npEfdsWCtrl là Version NA (cập nhật NA)

npEfdsWCtrl là một phần mở rộng tập tin được liên kết với nProtect Secu Log Thạc sĩ mà có thể liên quan đến phần mềm nProtect an ninh trực tuyến, một chương trình được phát triển bởi công ty Hàn Quốc INCA Internet Corporation. Phần mềm này cung cấp cho người dùng với các ứng dụng bảo mật sẽ giữ danh tính của họ private và protected khi họ lướt Internet. Nó được đặc biệt sử dụng cho việc thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến như Internet banking, mua sắm trực tuyến hoặc trả tiền cho các dịch vụ trực tuyến. bảo vệ trực tuyến được cung cấp trong các cách sau: chặn mạng đáng ngờ rằng đang cố gắng để kết nối với máy tính của người dùng, ngăn chặn chụp màn hình, xác minh an ninh và hiệu lực của các liên kết, đặc biệt là liên kết với các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác; và ngăn chặn tắt keyloggers. Khi chương trình được thực thi, nó sẽ ngay lập tức quét hệ thống để kiểm tra xem phần mềm độc hại đã hiện diện. Nếu phần mềm độc hại được tìm thấy, nó sẽ tiếp tục loại bỏ các phần mềm độc hại. Trong khi người dùng đang trực tuyến, nó cung cấp bảo vệ cho hệ thống bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập phần mềm độc hại. nProtect Online Security có khả năng chạy trên các nền tảng khác nhau: Windows (XP, Vista và 7), Linux và Mac OS X (Snow Leopard).

What is npEfdsWCtrl?

npEfdsWCtrl is a file extension that is associated with nProtect Secu Log Master which may be related to software nProtect Online Security, a program developed by Korean company INCA Internet Corporation. The software provides the user with security applications that will keep their identities private and protected as they surf the Internet. It is particularly utilized for making financial transactions online such as Internet banking, online shopping or paying for online services. Online protection is provided in the following ways: blocking suspicious networks that are trying to connect to the user’s computer, preventing screen captures, verifying security and validity of links, specifically links to banks or other financial institutions; and blocking off keyloggers. When the program is executed, it will immediately scan the system to check if malicious software is already present. If malware is found, it will go on to remove the malware. While the user is online, it provides protection to the system by preventing malware intrusions. nProtect Online Security is able to run on different platforms: Windows (XP, Vista and 7), Linux and Mac OS X (Snow Leopard).

Các loại file được mở bởi npEfdsWCtrl

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm npEfdsWCtrl có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download npEfdsWCtrl

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *